Aanscherping Ziektewet

9 November 2012

Aanscherping Ziektewet

In beginsel is de werkgever verantwoordelijk voor loondoorbetaling, wanneer zijn/haar werknemer onverhoopt ziek wordt. De Ziektewet is een vangnetregeling. Een werknemer is onder meer gerechtigd tot een Ziektewetuitkering ingeval van ziekte door zwangerschap en bevalling, ziekte bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd afloopt en ziekte gedurende de periode dat de werknemer een WW-uitkering geniet.

Duur

De ziektewetuitkering duurt maximaal 2 jaar. De hoogte van de ziektewetuitkering is onder meer afhankelijk van het inkomen of sociale zekerheidsuitkering, dat de werknemer ontving voordat hij ziek is geworden. Doorgaans is de hoogte van de te ontvangen Ziektewetuikering 70% van het laatstverdiende loon. Voor hogere salarissen geldt een plafond.

Wijziging

De Eerste Kamer heeft onlangs een wijziging van de Ziektewet goedgekeurd, waardoor de Ziektewet wordt gewijzigd voor de zogenaamde vangnetters (waaronder begrepen zieke werknemers, die niet langer een werkgever hebben, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract). De Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tijdelijke werknemers heeft ten doel om zieke uitzendkrachten en tijdelijke werknemers sneller aan het werk te krijgen en dient per 1 januari 2013 in werking te treden.

De werknemers – die na 31 december 2012 in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering – ontvangen in ieder geval de eerste 3 maanden van ziekte een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Vanaf 1 januari 2014 zal de hoogte van de ziektewetuitkering na de eerste 3 maanden mede afhangen van het arbeidsverleden.

Ingevolge de wetswijziging zullen werkgevers een hogere premie moeten gaan betalen, wanneer meer van diens werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst in de Ziektewet komen. Daarnaast wordt onder de maximale duur, dat een re-integrerende werknemer een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen, verlengd naar zes maanden. Voor een uitzendonderneming zal gelden dat zij een zieke uitzendkracht, die laatst werkzaam was voor de uitzendonderneming, ander (passend) werk moet aanbieden.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Advocaat concurrentiebeding

Het rechtsgeldig aan kunnen gaan van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd valt of staat dus met een gedegen motivering. Onze advocaten helpen u graag verder. Neemt u gerust vrijblijvend contact op.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten