Afschaffing wet DBA

16 februari 2018

Afschaffing Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)?

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties moest in 2016 het instrument worden om schijnconstructies op de arbeidsmarkt aan te pakken door duidelijkheid te bieden in de kwalificering van deze arbeidsrelaties. De wet heeft in de praktijk voor grote onrust gezorgd. Sinds de invoering van de wet is het, volgens het toenmalig kabinet, duidelijk geworden dat de arbeidswetgeving in Nederland niet meer aansluit bij de huidige praktijk. Daarom is destijds de handhaving van de wet opgeschort tot nader onderzoek naar de zogenaamde ‘herijking van de arbeidswetgeving’ was afgerond. In het regeerakkoord 2017 – 2021 wordt al weer afscheid genomen van de Wet DBA.

Plannen kabinet Rutte III

In het regeerakkoord 2017 – 2021 sterft de Wet DBA een stille dood. Het kabinet belooft de totstandkoming van een nieuwe wet die aan de ene kant zekerheid moet bieden aan ‘echte zelfstandigen’ over de vraag wanneer wel of geen sprake is van een dienstbetrekking en aan de andere kant ‘schijnzelfstandigheid’ moet voorkomen. Het doel van nieuwe wetgeving is rust creëren op de arbeidsmarkt. Het kabinet beoogt dit te doen door middel van een tarieven-systeem dat er als volgt uit moet gaan zien;

Laag tarief: Arbeidsovereenkomst

ZZP-ers in het lage tarief werken voortaan op grond van een arbeidsovereenkomst indien zij dit lage tarief hanteren bij relatief lange opdrachten (> 3 maanden) of wanneer zij feitelijk uitvoering geven aan ‘normale bedrijfsactiviteiten’ van de opdrachtgever. Omdat in deze ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt een groot deel van de schijnzelfstandigheid is gelegen wil het kabinet een tarief hanteren dat de gehele onderkant afbakent. Onder laag tarief wordt daarom verstaan een maximum van 125% van het minimumloon waarbij men uit komt op een tarief van 15 tot 18 euro per uur.

Midden tarief: Opdrachtgeversverklaring

Zelfstandigen in het midden tarief krijgen te maken met een nieuwe situatie. Voor deze groep zelfstandigen zal een nieuwe opdrachtgeversverklaring worden ingevoerd die vooraf duidelijkheid zal moeten bieden over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierin komt ook de webmodule, zoals eerder bij het wetsvoorstel beschikking geen loonheffing naar voren is gekomen, terug. Na het invullen van de webmodule krijgt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring die hem vrijwaart.

Deze webmodule moet de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden beoordelen. Daartoe dient de term gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te worden verduidelijkt. De gezagsverhouding zal voortaan meer worden getoetst op basis van feitelijke omstandigheden.

Hoog tarief: Opt-Out

Zelfstandigen die vallen in de categorie hoog tarief krijgen te maken met een zogenaamde opt-out mogelijkheid voor loonbelasting en werknemersverzekeringen. Hiervoor komt een zelfstandig ondernemer in aanmerking als hij een tarief van boven de 75 euro per uur hanteert en zijn overeenkomsten een relatief korte duur van minder dan een jaar bedragen of er sprake is van het verrichten van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten.

Hoe nu verder?

De handhaving op de wet DBA is in ieder geval nog tot 1 juli 2018 uitgesteld, behoudens de aanpak van ‘kwaadwillendenden’. Meer duidelijkheid over de concrete invulling van een nieuw systeem zal pas in januari 2019 worden verwacht, de invoering pas in 2020.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Vragen inhuren zelfstandige

Heeft u vragen over het werken met zelfstandigen, bent u onzeker of de kwalificatie van uw arbeidsrelatie of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten