Bellen 0906-lijn
15 juli 2014

Bellen 0906-lijn met de zakelijke telefoon; ontslag zonder vergoeding

Het bellen van sekslijnen met de zakelijke telefoon kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zo ondervond een senior jurist in dienst van SNS Reaal.

Gedragsregels; internet en e-mailprotocol

SNS heeft een aantal schriftelijk vastgelegde gedragsregels voor wat betreft internet- en e-mailgebruik en ook het gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfsapparatuur. Daarin is onder meer te lezen dat de aan de werknemer ter beschikking gestelde laptop en smartphone alleen in het kader van het verrichten van de werkzaamheden mogen worden gebruikt.

SNS heeft in februari en maart 2014 onderzoek gedaan naar het gebruik van de mobiele telefoon en vaste telefoon van de senior jurist en geconcludeerd dat hij in die periode maar liefst 1.215 keer naar een 0906-nummer heeft gebeld. Een kostenpost van € 1.800,–. Ook heeft hij meerdere websites met erotische content bezocht. Geconfronteerd met de onderzoeksresultaten gaf de werknemer aan dat hij had gebeld voor de gezelligheid en de gemaakte kosten wilde terugbetalen.

Ontslag wegens bellen 0906-lijnen

SNS Reaal heeft de kantonrechter Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2014:2350) verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, als gevolg van een vertrouwensbreuk. De werknemer verweert zich met het argument dat hij als gevolg van een door hem gestelde stoornis in het autistisch spectrum het gedrag heeft vertoond.

Kantonrechter honoreert ontslag

De kantonrechter overweegt dat het handelen van werknemer in strijd is met de verschillende gedragsregels geldend binnen SNS. De kantonrechter overweegt voorts dat het misbruik van de bedrijfsmiddelen in de vorm en omvang zoals in het onderhavige geval aan de orde, in beginsel een zodanige vertrouwensbreuk oplevert dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is, maar dat mogelijk anders kan zijn als dit gedrag de werknemer niet is te verwijten omdat het een gevolg is geweest van een psychische stoornis.

De kantonrechter concludeert echter dat, nu de werknemer stelt dat de hem verweten gedragingen onder invloed van ASS hebben plaatsgevonden, hij ook aannemelijk dient te maken dat die gedragingen uitingsvormen/symptomen zijn van die stoornis. Daarin is de werknemer niet geslaagd en de kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, zonder toekenning van enige vergoeding.

Belang gedragsregels

Deze uitspraak onderstreept het belang van duidelijke gedragsregels. Overtreding daarvan leidt in dit geval tot ontslag, zonder toekenning van enige vergoeding. De uitspraak zou mogelijk anders kunnen zijn geweest, wanneer er geen gedragsregels zouden gelden betreffende het internet- en e-mail gebruik, alsook voor het gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen.

Onze arbeidsrechtadvocaten ondersteunen u graag door het opstellen en/of screenen van allerhande arbeidsrechtelijke protocollen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten