Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst

10 oktober 2018

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vaak onderuit

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een gemotiveerd concurrentiebeding worden opgenomen. Maar zo’n beding gaat bij de rechter vaak alsnog onderuit. Onze advocaten leggen uit hoe het zit.

Wat zijn de regels?

Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding alleen kan worden overeengekomen wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is echter niet onmogelijk. Dat kan dan alleen rechtsgeldig gebeuren als uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (de motiveringsplicht).

De ratio hiervan is dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentiebeding een dubbel nadeel hebben. Zij worden beperkt in hun mogelijkheden ander werk te aanvaarden, terwijl zij juist gedwongen worden op zoek te gaan naar ander werk als hun arbeidsovereenkomst niet worden verlengd. Rechters zijn dan ook kritisch op non-concurrentiebedingen in contracten voor bepaalde tijd, zo illustreert ook de uitspraak van de Kantonrechter Limburg van 1 oktober 2018.

Motiveringsplicht

Het zat in de hierboven genoemde zaak als volgt. De werknemer in kwestie was op basis van een jaarcontract per 1 augustus 2017 in dienst getreden als medewerker commerciële binnendienst. Er staat in dat contract een non-concurrentie en relatiebeding opgenomen, met daarbij de volgende motivering:

“15.1 Werknemer erkent dat, gelet op de functie van werknemer, er een zwaarwegend belang bestaat voor het opnemen van een concurrentie- en relatiebeding in deze overeenkomst.
15.2. Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiële gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen.”

De werknemer zegt vervolgens de arbeidsovereenkomst zelf op tegen 1 juli 2018 en treedt als sales accountmanager in dienst bij een (naar de mening van de oud-werkgever) concurrerend bedrijf. Werkgever start een procedure om dit tegen te gaan.

Niet voldaan aan motiveringsplicht

De kantonrechter oordeelt dat werkgever haar zwaarwegende bedrijfsbelangen niet voldoende heeft geconcretiseerd en de noodzakelijkheid van het beding onvoldoende is toegelicht. De toelichting heeft een algemene strekking, is onvoldoende specifiek en is onvoldoende kenbaar toegesneden op de persoon van de werknemer.

De kantonrechter wijst er op dat niet omschreven is om welke concrete klant- en prospectgegevens en marktbewerkingsplan het nu precies gaat, waarmee déze werknemer het bedrijfsdebiet van werkgever daadwerkelijk in gevaar kan brengen, zodat het daarop gerichte concurrentiebeding absoluut noodzakelijk is. Dat de werkgever geprobeerd heeft tijdens de zitting en in de procedure die toelichting alsnog te geven, kan haar niet baten. Aan de motiveringsplicht dient bij het aangaan van het beding in de arbeidsovereenkomst te worden voldaan.

Nu er niet voldaan is aan de motiveringsplicht leidt dit tot de conclusie dat er geen rechtsgeldig concurrentiebeding tussen partijen is overeengekomen. De vorderingen van werkgever worden afgewezen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Advocaat concurrentiebeding

Het rechtsgeldig aan kunnen gaan van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd valt of staat dus met een gedegen motivering. Onze advocaten helpen u graag verder. Neemt u gerust vrijblijvend contact op.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten