Diefstal niet altijd reden voor ontslag

15 mei 2012

Diefstal niet altijd reden voor ontslag

De kantonrechter te Leeuwarden heeft op 15 april 2012 (LJN: BW5527) bepaald dat het wegnemen van twee dozen Bounty’s door een werknemer, onvoldoende reden geeft de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Feiten

De betreffende werknemer is sinds 30 april 2011 voor 32 uur per week op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van SW Fryslân en in het kader van de wet sociale werkvoorziening (Wsw) gedetacheerd bij Caparis NV op de afdeling Multipack. Op die afdeling worden diverse goederen omgepakt. Al sinds 2007 was werknemer via een re-integratietraject van de gemeente werkzaam bij Caparis.
Vast is komen te staan dat de werknemer een tweetal dozen bounty’s heeft weggenomen en opgegeten. Ook in 2009 heeft werknemer al eens een zak snoep weggenomen bij Caparis, als gevolg waarvan hem is medegedeeld dat werknemers bij Caparis bij diefstal zonder meer ontslagen zullen worden. De werkgever verzoekt als gevolg van het wegnemen van de Bounty’s ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond van een dringende reden en subsidiair op grond van een verandering van omstandigheden. Het verzochte ontslag wegens een dringende reden is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met een ontslag op staande voet. De werknemer zal bij toewijzing daarvan in beginsel geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering.

Het oordeel

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek van SW Fryslân af. Uit de beschikking blijkt dat de kantonrechter meent dat er een andere maatstaf moet worden gehanteerd bij de beoordeling van de zaak, omdat SW Fryslân een Wsw-werkgever is. Van haar mag meer verwacht worden dan van een gewone werkgever, aldus de kantonrechter. De kantonrechter overweegt verder dat de werknemer in 2009 reeds een zak snoep heeft weggenomen, dit voorval bij Caparis bekend was, en ook bekend was dat werknemer niet doelbewust steelt maar moeite heeft om bij het ompakken van snoepgoed de verleiding te weerstaan dit weg te nemen. Dat blijkt volgens de kantonrechter ook uit het feit dat werknemer de Bounty’s niet heimelijk heeft weggenomen, maar op de werkvloer heeft verorberd. De kantonrechter overweegt daarnaast dat de werknemer een verstandelijke beperking heeft, nog maar 22 jaar oud is en er op basis van de toepasselijke CAO ook andere disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen die beter aansluiten bij geconstateerde de misdraging.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Voorkom problemen. Win juridisch advies in

Waar de werkgever in dit geval dus dacht makkelijk van de werknemer af te komen, bleek dat toch anders te liggen. Goed om over dit soort zaken vooraf juridisch advies in te winnen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten en kan een hoop problemen achteraf voorkomen.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten