Diefstal pak Optimel

30 maart 2017

Diefstal pak Optimel; ontslag op staande voet?

De kantonrechter te Amsterdam moest op 7 februari 2017 oordelen of het ontslag op staande voet in stand bleef van een werkneemster die een pak optimel had meegenomen dat over de datum was en wat zalmsalade dat was overgebleven na een barbecue met het personeel. Het ging om een werkneemster die al 11 jaar in dienst was als medewerkster kantine bij een slagerij.

Zware sanctie voor licht vergrijp

Op het eerste gezicht lijkt dit wel een erg zware sanctie voor een licht vergrijp. De werkgever voerde echter aan dat in het bedrijfsreglement staat dat het niet is toegestaan producten mee naar huis te nemen en dat dit voor alle producten geldt. Bij elke vorm van diefstal, ook bij het meenemen van producten met geen of weinig waarde of bedorven producten zou volgens het bedrijfsreglement ontslag op staande voet volgen. Volgens de werkgever die ook de supermarkten van Dirk van den Broek en de Deka-markt exploiteert is een dergelijk strikt beleid noodzakelijk om zich te wapenen tegen ontoelaatbaar gedrag van het personeel.

Is er beleid en werd dit beleid strikt nageleefd in de praktijk?

In procedures over ontslag op staande voet komt altijd de vraag op of de werknemer ervan op de hoogte was dat bij een bepaalde overtreding ontslag op staande voet de consequentie zou zijn. Oftewel of de werknemer een gewaarschuwd man of vrouw was. Als dit het geval is en het beleid ook strikt werd nageleefd in de praktijk is het risico groot dat het ontslag op staande voet stand houdt. Dit kan ook het geval zijn bij kleine vergrijpen.

Ontslag op staande voet bleef in stand

In dit specifieke geval was er dus strikt beleid dat ook strikt werd nageleefd. Bovendien had de werkneemster in kwestie al eerder waarschuwingen ontvangen. De kantonrechter had begrip voor de noodzaak van de werkgever om een dergelijk strikt beleid te hanteren en oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven. Dat het ontslag op staande voet een zware sanctie was na 11 jaar dienstverband voor een relatief licht vergrijp maakte dit niet anders.

Neem het personeelsreglement goed door bij indiensttreding

Leest u bij indiensttreding bij een nieuwe werkgever het personeelsreglement zorgvuldig door. Bij overtreding van de bedrijfsregels kunnen de gevolgen namelijk ernstig zijn.

Hier leest u de volledige uitspraak.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten