Duur concurrentiebeding
21 mei 2014

Duur concurrentiebeding niet in verhouding tot duur dienstverband

Een (non-)concurrentiebeding ex art. 7:653 BW is een beding tussen werkgever en werknemer, dat bepaalt dat de werknemer na het einde van het dienstverband geen met de werkgever concurrerende activiteiten mag verrichten. Een redelijk concurrentiebeding dient doorgaans te worden beperkt in geldigheidsduur, het gebied waarvoor het geldt en de werkzaamheden die eronder vallen. Een concurrentiebeding dient te voorkomen dat de werknemer bij de concurrent van de werkgever gaat werken en daar gebruik maakt van de kennis en ervaring, die hij heeft opgedaan bij de werkgever.

Concurrentiebeding geldig overeengekomen?

Een geldig concurrentiebeding is een beding dat door werkgever schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een geldig concurrentiebeding kan door partijen worden gewijzigd of buiten toepassing worden verklaard.

Schorsing concurrentiebeding

Ook kan de werknemer in een procedure vorderen het concurrentiebeding te matigen of te schorsen. De kantonrechter zal vervolgens een afweging maken tussen de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer, waarbij onder andere de lengte van het dienstverband, de opgedane kennis van de werknemer bij de werkgever; de invloed van de concurrerende werkzaamheden op de onderneming van de werkgever en de beperkende invloed van de bedingen op de mogelijkheden van de werknemer een rol spelen. Daarnaast wordt de redelijkheid van het concurrentiebeding getoetst, waarbij onder meer wordt gekeken naar de tijdsduur, reikwijdte van het concurrentiebeding en soort werkzaamheden die eronder vallen.

Wanverhouding duur concurrentiebeding

In zijn uitspraak in kort geding van 3 april 2014 (AR 2014-0339) heeft de kantonrechter te Gouda een concurrentiebeding volledig geschorst. De kantonrechter heeft het concurrentiebeding met onmiddellijke ingang geschorst, onder meer omdat de duur van het concurrentiebeding (2 jaar) niet in verhouding staat tot de duur van het dienstverband (14 maanden), terwijl de functie van de werknemer bij zijn nieuwe werkgever – die een niet geringe positieverbetering inhoudt – wezenlijk verschilt van zijn oude functie bij de werkgever. Bovendien wilde de werkgever alleen instemmen met een matiging van het concurrentiebeding, als ook de nieuwe werkgever van de werknemer zich zou binden aan het concurrentiebeding. Volgens de kantonrechter mocht de werkgever deze voorwaarden niet stellen.

Onredelijke voorwaarden concurrentiebeding

Uit de praktijk blijkt, dat kantonrechter niet zomaar overgaat tot matiging of schorsing van een concurrentiebeding. Het uitgangspunt is dat de werknemer is gebonden aan het concurrentiebeding, wanneer hij hiervoor heeft getekend. De werknemer doet er goed aan zich realiseren wat het concurrentiebeding inhoudt, voordat hiervoor wordt getekend.
Voor de werkgever geldt dat hij de werknemer niet bindt aan (te) strenge voorwaarden. Zoals blijkt uit de bovenstaande uitspraak van de kantonrechter te Gouda kan dan een geldig overeengekomen concurrentiebeding volledig buiten werking worden gesteld.

Advies over concurrentiebeding

Voor zowel de werkgever en werknemer is het raadzaam op tijd advies in te winnen over de voorwaarden en mogelijke gevolgen van een concurrentiebeding, voordat voor een concurrentiebeding wordt getekend. Zo kunnen kostbare procedures zoveel mogelijk worden voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze advocaten staan voor u klaar.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten