Expats en de aangescherpte 30%-regeling

22 maart 2012

Expats en de aangescherpte 30%-regeling

Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten van 30% van het loon, inclusief de vergoeding. Deze fiscale vrijstelling maakt het aantrekkelijk voor expats om in Nederland werkzaamheden te verrichten. De 30%-regeling is niet van toepassing op een toegekende ontslagvergoeding.

Per 1 januari 2012 is de wetgeving aangescherpt. De wijzigingen zien onder meer op de voorwaarden waaronder de ingekomen werknemer aanspraak kan maken op de 30%-regeling en de duur dat van de regeling gebruik kan worden gemaakt.

Het specifiek deskundigheidscriterium

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de 30%-regeling is dat de werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de regeling van voor 1 januari 2012 werd dat getoetst op basis van feiten en omstandigheden, waarbij onder andere opleiding en ervaring werden gewogen. In de per 1 januari 2012 geïntroduceerde wijziging wordt een salarisnorm geïntroduceerd. Er is sprake van een schaarse specifieke deskundigheid als de werknemer een fiscaal loon heeft van € 35.000 (exclusief de vergoeding) of meer. Voor werknemers van 29 jaar of jonger gelden afwijkende normen. De insteek van de fiscus is om niet meer specifiek op schaarste te toetsen; dat zal alleen nog gebeuren wanneer een groot aantal werknemers uit een beroepsgroep boven de salarisnorm uitkomt. In die uitzonderingsgevallen zal worden gekeken naar het opleidingsniveau van de werknemer, de ervaring van de werknemer die relevant is voor de functie en de verhouding tussen het beloningsniveau voor de functie in Nederland en het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.

Promovendi

Per 1 januari 2012 wordt de periode van promoveren niet meer als periode van verblijf in Nederland gezien zodat de promovendi voor de 30 % regeling in aanmerking kan komen bij de eerste baan na het promoveren.

Periode dat er gebruik kan worden gemaakt van de 30%-regeling

Per 1 januari 2012 kan er maximaal 8 jaar gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling. Van die looptijd worden afgetrokken:

– iedere periode van verblijf of werk in Nederland in de 25 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de beschikking van de fiscus
– iedere periode van verblijf of werk in Nederland die meer dan 25 jaar geleden is begonnen en korter dan 25 jaar is geëindigd

De grensarbeider

Per 1 januari 2012 geldt er een beperking voor werknemers die uit de grensstreek van Nederland komen. De 30%-regeling voor werknemers die naar Nederland komen geldt vanaf 1 januari 2012 alleen voor werknemers die tenminste 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig waren, alvorens hun dienstbetrekking in Nederland aan te gaan. Deze nieuwe toets is geïntroduceerd om verdringing van Nederlanders op de arbeidsmarkt in een grensstreek tegen te gaan.

Voor meer informatie kunt u onder meer de website van de belastingdienst raadplegen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten