Hoogte ontslagvergoeding
1 okt 2021

Verwijtbaar handelen leidt tot een forse aanvullende vergoeding

Als een werkgever ontevreden is over het functioneren van een werknemer zal de werkgever wel de juiste stappen moeten zetten voordat hij overgaat tot ontslag. Dat betekent aankaarten waarom er onvrede is en wat deze onvrede exact behelst, tijd bieden aan de betreffende werknemer om te werken aan verbetering en ook hulp bieden. Onzorgvuldig handelen van de werkgever kan tot gevolg hebben dat de werknemer niet ontslagen kan worden of dat een hoge ontslagvergoeding moet worden betaald.

Geen dossier wel ontslag?

Een mooi voorbeeld van de toekenning van zo’n hoge aanvullende vergoeding biedt de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 september 2021.
Bij sommige werkgevers leeft het idee dat het altijd wel lukt om een werknemer te ontslaan als de werknemer niet goed functioneert. Van een werkgever wordt echter verwacht dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Als een werkgever ‘out of the blue’ aangeeft dat een werknemer al lange tijd zijn werk niet goed doet en de werknemer dus moet vertrekken, kan dit een werknemer rauw op zijn dak vallen. Als de werknemer vervolgens de hakken in het zand zet en niet tot een beëindigingsregeling wilt komen, zit je als werkgever in een lastig pakket. Als er geen goed dossier ligt, is er namelijk een reële kans dat een ontbindingsverzoek wordt afgewezen. De werknemer blijft dan in dienst. Óf de rechter kent een hoge ontslagvergoeding toe.

Geen dossier hoge ontslagvergoeding?

Onzorgvuldig handelen van de werkgever zet de arbeidsrelatie onder druk. In de zaak waar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over boog, oordeelde het Hof dat de werkgever in kwestie onzorgvuldig had gehandeld. De werkgever had tegen een werknemer die al 5 jaar in dienst was gezegd dat er geen vertrouwen meer was in zijn functioneren. Deze mededeling werd direct opgevolgd door een beëindigingsvoorstel. De werknemer was het hiermee oneens en tot overeenstemming over een beëindigingsregeling kwam het niet.

De werkgever startte vervolgens een inhoudelijke ontbindingsprocedure. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter zag aanleiding om naast de transitievergoeding een billijke vergoeding van € 25.000 bruto toe te kennen.

In het hoger beroep moest het Hof beoordelen of het bedrag dat als billijke vergoeding was toegekend moest worden bijgesteld. De werknemer vond het toegekende bedrag te laag en de werkgever vond dat er helemaal geen billijke vergoeding moest worden toegekend.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

In hoger beroep kwam ook het Hof tot het oordeel dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld. Door toedoen van de werkgever was namelijk de arbeidsverhouding duurzaam en onherstelbaar verstoord geraakt. De werkgever had de werknemer plotsklaps als incompetent buitenspel gezet en hem geen kans geboden zijn functioneren te verbeteren of te werken aan een verbetering van de verstoorde verhoudingen. Er waren met de betreffende werknemer geen functioneringsgesprekken gevoerd waarin het functioneren als onvoldoende werd beoordeeld en er was geen verbetertraject aangeboden. In plaats hiervan was een aantal maanden voor het slecht nieuwsgesprek nog met de werknemer gesproken over een nieuwe rol in de organisatie, maar de werknemer kreeg nooit de kans om die functie in te vullen. Het Hof vond dat van de werkgever extra zorgvuldigheid verwacht had mogen worden, omdat de werknemer op het moment dat hem de wacht werd aangezegd nog ongeveer twee jaar van zijn pensioen verwijderd was.

Billijke vergoeding gebaseerd op inkomensschade en pensioenschade

Het Hof achtte het aannemelijk dat als de werknemer wel de kans had gekregen een nieuwe functie te gaan vervullen hij tot zijn pensioengerechtigde leeftijd was blijven werken. Vervolgens heeft het Hof beoordeeld wat het verschil is tussen het salaris als de werknemer in dienst was gebleven met de WW-uitkering die hij ontvangt nu zijn arbeidsovereenkomst toch is beëindigd. Ook wordt rekening gehouden met de pensioenschade die de werknemer leidt door het ontslag. Deze componenten tezamen maakt dat het Hof een billijke vergoeding van € 38.500 bruto toekent aan de werknemer. Hiernaast was aan de werknemer al de transitievergoeding toegekend van € 11.374 bruto.

Billijke vergoeding bovenop transitievergoeding

De billijke vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en is in deze zaak een fors bedrag voor de werkgever.

Overvallen door ontslag. Win advies in bij een arbeidsrecht advocaat

Als u wordt overvallen door ontslag is het belangrijk om advies in te winnen bij een arbeidsrecht advocaat. Dit om te voorkomen dat u vanuit uw emotie keuzes maakt die wellicht achteraf onverstandig blijken te zijn.

Wij adviseren u graag en kunnen u helpen overzicht te krijgen op de mogelijkheden die u heeft en om samen met u te kijken hoe de ontstane situatie voor u het best kan worden opgelost.

Belt u ons gerust om kennis te maken en om meer te horen over wat wij voor u kunnen betekenen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten