Mediation ondertekening
17 nov 2021

Is mediation verplicht bij een arbeidsconflict?

Vaak wordt bij een arbeidsconflict (door de bedrijfsarts) mediation geadviseerd. Maar is een werknemer verplicht om daaraan mee te werken? Er is geen wet die dat voorschrijft, maar niet meewerken kan wel negatieve consequenties hebben.

Wanneer mediation?

Mediation wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer onderling niet tot een oplossing van hun geschil kunnen komen. De mediator begeleidt de gesprekken tussen werkgever en werknemer en probeert tot een oplossing te komen. Die oplossing kan ook zijn gelegen in een beëindiging van het dienstverband.

Vaak is het de bedrijfsarts die inzet van een mediationtraject adviseert. Doorgaans draagt werkgever vervolgens een drietal MfN-mediators voor, waaruit de werknemer er één kiest.

Verplicht meewerken aan mediation?

Er is geen wet die voorschrijft dat een werknemer mee moet werken aan een mediationtraject. Maar het weigeren kan wel degelijk negatieve consequenties met zich meebrengen. Een mooi voorbeeld daarvan biedt de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 9 november 2021.

Het Hof oordeelt in die uitspraak dat de werkgever terecht is overgegaan tot stopzetting van de loondoorbetaling aan deze zieke werknemer. Het Hof meent dat van werknemer verwacht mocht worden medewerking aan mediation te verlenen ten behoeve van zijn re-integratie, zoals ook door de bedrijfsarts is aangegeven. Over de periode dat hij dat niet heeft gedaan, bestaat volgens het Hof geen recht op doorbetaling van het salaris.

Hulp in mediationtraject

Afgezien van een eventuele loonsanctie is het vaak verstandig om mee te werken aan een mediationtraject. Het tonen van bereidwilligheid om tot een oplossing te komen kan bij verdere ontwikkeling van het conflict in uw voordeel werken.

U kunt de sessies voorbereiden met een gespecialiseerde advocaat zodat u met vertrouwen kunt deelnemen aan dit traject en de uitkomst van het traject beter kunt sturen. Het is ook mogelijk dat een arbeidsrecht advocaat u vergezeld in de mediation sessies. Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken; wij staan u graag te woord.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten