Ongeldig ontslag op staande voet
15 juni 2022

Klaag als niet wordt betaald waar je recht op hebt!

Niet snel genoeg klagen als je te weinig salaris krijgt kan ertoe leiden dat je naar je geld kunt fluiten. Dit blijkt uit een viertal arresten van het Gerechtshof Amsterdam van 5 april 2022. Wanneer moet je als werknemer actie ondernemen? Onze arbeidsrecht advocaten lichten dit graag toe.

Werkgever betaalt loon niet. Wat nu?

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een werknemer te weinig krijgt uitbetaald. Met name kan dit gebeuren als er veel wordt overgewerkt en op deze overuren ook toeslagen van toepassing zijn. Als sprake is van een vast maandelijks salaris dan zal de salarisbetaling normaal gesproken geautomatiseerd verlopen en zullen er minder snel discussies ontstaan. Als je geen of te weinig salaris ontvangt, is het belangrijk om dit snel kenbaar te maken. We raden aan dit schriftelijk te doen, zodat je kunt bewijzen dat je om het salaris hebt gevraagd.

Rechten werknemer bij te late salarisbetaling

Betaalt jouw werkgever jouw loon te laat? Dan is het mogelijk om aanspraak te maken op een verhoging wegens vertraging en op de wettelijke rente. Deze verhoging kan oplopen tot een maximum van 50 procent van het achterstallig salaris. Als je werkgever deze verhoging niet vrijwillig betaalt, dan kan deze verhoging alleen worden afgedwongen via een procedure.

Verlies aanspraak loon door te laat klagen

In de uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam ging het om een vordering van 4 ex-werknemers tegen een horecabedrijf. Het ging met name om betaling van een groot aantal overuren.

Het horecabedrijf beriep zich op schending van de klachtplicht. De werknemers waren te laat, aldus het horecabedrijf. Dit beroep slaagde. Het Gerechtshof vond het hierbij van belang dat de werknemers wisten dat zij op grond van de cao aanspraak hadden op compensatie van of betaling van overuren. Maandelijks was op hun loonstroken te zien dat er overuren werden betaald, die gebaseerd waren op presentielijsten. De overuren waarvan de werknemers nu betaling verlangden, betroffen geen incidentele overuren die misschien over het hoofd waren gezien. Het ging om structurele overuren over een langere periode. Tegen deze achtergrond vond het Gerechtshof dat het op de weg van deze ex-werknemers had gelegen om tijdig aan de bel te trekken.

In deze zaken oordeelde het Gerechtshof dat deze werknemers niet tijdig aan de bel hadden getrokken. Tijdig was in dit geval volgens het Hof vanaf het moment dat de werknemers op hun loonstrook konden zien dat niet alle gewerkte overuren waren uitbetaald. Op dat moment hadden zij volgens het Gerechtshof moeten klagen over het uitblijven van betaling van deze overuren. Het Gerechtshof vond het hierbij ook van belang dat de cao bepaalt dat overuren in beginsel in tijd worden gecompenseerd, en dat pas wanneer compensatie in tijd niet mogelijk is, betaling hiervan plaatsvindt.

Door niet tijdig te klagen hoefde het horecabedrijf zich niet meer in te stellen op vorderingen van overuren. Bovendien was door niet tijdig te klagen het horecabedrijf de mogelijkheid ontnomen om de overuren te compenseren in vrije tijd of de werkzaamheden anders in te richten waardoor, bijvoorbeeld, het langdurig doorwerken na sluitingstijd kon worden voorkomen. Op het moment dat de vorderingen werden ingesteld, waren deze mensen namelijk niet meer in dienst van het horecabedrijf. De conclusie van het Gerechtshof was dan ook dat het horecabedrijf terecht een beroep had gedaan op het niet naleven van de klachtplicht.

Als je hebt geklaagd dat de salarisbetaling niet klopt en je werkgever betaalt nog steeds niet, dan is het raadzaam om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

Bel ons gerust als je verdere vragen hebt. Wij adviseren je graag. Ook kunnen wij verdere actie ondernemen, desnoods door een procedure te starten, om alsnog de achterstallige betaling af te dwingen waarbij uiteraard ook de wettelijke verhoging en de wettelijke rente kan worden gevorderd.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten