Nieuwe richtlijn voor schadevergoeding bij ontslag

Nieuwe richtlijn voor schadevergoeding bij ontslag

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer van 28 juni 2012 kondigden de Amsterdamse kantonrechters Ulrici en Boot aan dat er gewerkt wordt aan een nieuwe richtlijn die de huidige kantonrechtersformule moet vervangen.

Met de nieuwe formule wordt beoogd de ongelijkheid in financiële compensatie als gevolg van de gekozen ontslagroute weg te nemen. In de huidige situatie kan een werknemer via de kantonrechter of via het UWV worden ontslagen. De keuze is daarbij aan werkgever. Spreekt de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst uit, dan kent die daarbij doorgaans een ontslagvergoeding toe. Het UWV doet dit niet. De werknemer kan tegen de door het UWVWERKbedrijf verleende toestemming enkel in het geweer komen door zelf het ontslag aan te vechten bij de rechter, door het starten van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Mocht de kantonrechter al menen dat het ontslag kennelijk onredelijk is, dan pakt de vergoeding in de praktijk doorgaans een stuk lager uit dan de kantonrechtersformule.

Andere wijzigingen kantonrechtersformule

Naast het creëren van één formule voor alle ontslagzaken, komt ook de schade die de werknemer lijdt meer centraal te staan. Hoe groter de kans is dat de werknemer nieuw werk vindt, des te lager zal de vergoeding uitvallen. Hogeropgeleiden zullen hier waarschijnlijk dan ook door benadeeld worden.

Wanneer?

Kantonrechters Ulrici en Boot hebben de verwachting uitgesproken dat de nieuwe richtlijn dit najaar klaar zal zijn en direct in de praktijk zal worden gebracht.