Onder invloed van alcohol op de werkvloer; ontslag op staande voet?

Onder invloed van alcohol op de werkvloer; ontslag op staande voet?

De eisen die gesteld worden aan een ontslag op staande voet zijn streng. Terecht, want de werknemer is niet alleen direct verstoken van salaris maar ook zijn recht op een WW-uitkering komt bij een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet doorgaans te vervallen. Eén van de eisen die gesteld wordt aan een ontslag op staande voet is het bestaan van een dringende reden voor ontslag. De gemiddelde Nederlander zal het onder invloed van alcohol verschijnen op de werkvloer wel als zo’n dringende reden aanmerken. De juridische praktijk blijkt echter weerbarstiger.

Dringende reden

Het gerechtshof Den Haag had op 17 december 2013 (

Aanmelden nieuwsbrief