Ondernemingsraad

Algemene voorwaarden arbeidsrecht

Als OR bent u belast met de taak de belangen van het binnen het bedrijf werkzame personeel kenbaar te maken aan de bestuurder en waar nodig te verdedigen, waarbij de belangen van de onderneming niet uit het oog mogen worden verloren. Ter vervulling van deze taak bent u als OR door de wetgever uitgerust met allerhande informatie- advies- en instemmingsrechten.

Adviesrecht en instemmingsrecht ondernemingsraad

Bij ingrijpende besluiten, zoals bijvoorbeeld inkrimping van de onderneming, wordt aan de OR een belangrijke rol toegedicht. Ook bij het vaststellen of wijzigen van vakantieregelingen of wijzigingen in de pensioenverzekeringen moet de werkgever de OR in de besluitvorming betrekken. Nu behoort het oplossen van complexe arbeidsrechtelijke kwesties doorgaans niet tot de reguliere werkzaamheden van de leden van de OR. Juist om die reden is het van belang dat u zich terdege laat adviseren omtrent door de bestuurder voorgenomen besluitvorming.

Ondernemingsraad verplicht?

Heeft een onderneming tenminste 50 werknemers in dienst, dan is de onderneming verplicht om een OR in te stellen.

Advies ondernemingsraad

Sommige voorgenomen besluiten die aan de OR worden voorgelegd zijn complex en kunnen grote gevolgen hebben voor de onderneming en het personeel. Het is dan van belang dat de OR zich goed laat adviseren. Wij voorzien u graag van dit advies en waar nodig procederen wij voor de Ondernemingskamer om de belangen van de OR en de belangen van het personeel te waarborgen.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons