Ongeldig ontslag op staande voet

18 mei 2021

Ongeldig ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is ingrijpend. In de eerste plaats voor de werknemer die hiermee wordt geconfronteerd. Per direct eindigt immers het recht op salaris en er is geen vangnet in de vorm van een uitkering. Aan de hand van de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 8 april 2021 geven onze arbeidsrecht advocaten een toelichting bij de mogelijkheden die een werknemer heeft die vindt dat hij/zij onterecht op staande voet is ontslagen. Ook wordt een toelichting gegeven op de vergoedingen die de werknemer in dit geval kreeg ter compensatie van het onterecht verleende ontslag op staande voet. Deze vergoedingen kunnen behoorlijk oplopen bij een onterecht verleend ontslag op staande voet.

Aanvechten ontslag op staande voet

Belangrijk om snel te handelen als u vindt dat u onterecht op staande voet wordt ontslagen. Dit met als doel doorbetaling van salaris af te dwingen.

Mogelijkheden werknemer ontslag op staande voet

Een werknemer die vindt dat hij/zij onterecht op staande voet is ontslagen, heeft twee mogelijkheden. Of de werknemer vraagt het ontslag op staande voet te vernietigen en weer toegelaten te worden tot het werk en het salaris door te betalen. De andere mogelijkheid is te vragen het ontslag op staande voet te vernietigen en financieel gecompenseerd te worden voor het verlies van de arbeidsovereenkomst.

In deze zaak ging de werknemer in de eerste procedure die is gevoerd bij de kantonrechter voor baanbehoud. De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was verleend en wees de vorderingen van de werknemer af. Enkel een gedeeltelijke transitievergoeding werd toch nog toegekend. De werknemer besloot zich hierbij niet neer te leggen en hij ging in hoger beroep.

Hoge vergoeding onterecht ontslag op staande voet

Het Hof oordeelde dat het ontslag op staande voet onterecht was verleend. De werkgever vond dat de werknemer zeer agressief gedrag had vertoond. Het Hof was het hiermee oneens en oordeelde dat er geen dringende reden was voor ontslag op staande voet. Het Hof liet hierin meewegen dat de werknemer ten tijde van het gegeven ontslag arbeidsongeschikt was. De werkgever was hiermee bekend en ook was de werkgever bekend met de diagnose en de behandelingen. Zo wist de werkgever dat de werknemer aan een ernstige depressie leed, dat hij daarvoor onder behandeling was van een psychiater en dat hij o.a. te maken had met paniekaanvallen en woedeaanvallen.

Werknemer had aangevoerd niet in staat te zijn om het door werkgever geëiste re-integratiewerk op de dag van het ontslag te verrichten. Hij werd daarin gesteund door zijn behandelaars. De werkgever drong toch aan op het starten met de werkzaamheden en dat het loon zou worden stopgezet als de werknemer niet zou verschijnen.

De werknemer wilde graag starten met mediation, maar dit werd meerdere malen door de werkgever afgewezen. Door deze gang van zaken voelde de werknemer zich gedwongen om toch te starten met de re-integratie. Rekening houdend met deze omstandigheden oordeelde het Hof dat het gedrag van de werknemer (schreeuwen en vloeken en een zakje met melkpoeder dat niet open ging op tafel gooien) voortkwam uit onmacht en frustratie, maar het Hof vond het geen dringende reden voor ontslag op staande voet.

Het Hof wees de vordering van de werknemer tot herstel van de arbeidsovereenkomst af. Door de voorgeschiedenis en de opstelling van de werkgever zag het Hof geen basis voor continuering van de arbeidsovereenkomst.

Het Hof kende bovenop het restant van de transitievergoeding (de kantonrechter had een gedeeltelijke transitievergoeding toegekend) een billijke vergoeding toe van € 100.000 bruto (ongeveer 4x de transitievergoeding). Hierbij liet het Hof meewegen dat de werknemer 56 jaar oud was en al 23 jaar in dienst.

Ook werd nog een vergoeding toegekend van € 13.040 bruto (het salaris over de opzegtermijn), omdat de werkgever de werknemer ten onrechte per direct had ontslagen.

Kortom; waar deze werkgever in eerste instantie ervan uitging dat de arbeidsovereenkomst was beëindigd met lage kosten (slechts deel van de transitievergoeding), bleek dit uiteindelijk voor de werkgever een kostbare aangelegenheid.

Advies ontslag op staande voet

Als u op staande voet wordt ontslagen, is het belangrijk direct contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat om in kaart te brengen welke mogelijkheden u heeft om het ontslag aan te vechten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten