Ontslag bij alcohol op het werk

Ontslag bij alcohol op het werk

Ontslag bij alcohol op het werk

Hoe zit het met het gebruik van alcohol in relatie tot het werk? Is dat reden voor ontslag of mag de loondoorbetaling worden beëindigd? En hoe zit het als iemand aan alcohol verslaafd is? Wij vertellen u hoe het zit.

Een voorbeeld

Uit de uitspraak van de kantonrechter te Groningen van 29 september 2017 volgt dat het stopzetten van de loondoorbetaling wegens alcoholgebruik niet snel wordt toegestaan als de werknemer een alcoholverslaving heeft. Het zat in die zaak als volgt.

In december 2016 kreeg distilleerderij Hooghoudt te horen dat een werknemer onder invloed van alcohol een (eenzijdig) ongeval had veroorzaakt. De werknemer was bij Hooghoudt in dienst als account manager. In het kader van zijn functie beschikte hij over een voorraad alcohol om mee te kunnen nemen naar slijterijen en andere potentiële klanten. Deze voorraad was opgeslagen in de garagebox die hem door Hooghoudt ter beschikking was gesteld. Op 22 december 2016 was de werknemer – tijdens zijn vakantie – in zijn leaseauto naar de garagebox gereden. Vervolgens had hij alcohol genuttigd en daarna het ongeval veroorzaakt. Zijn leaseauto was als gevolg van het ongeval total loss.

Geen arbeid geen loon

Het mag duidelijk zijn dat Hooghoudt niet blij was met dit bericht. Hooghoudt berichtte de werknemer de salarisbetaling te staken, omdat de werknemer het ongeval zelf had veroorzaakt met zijn leaseauto door overmatig alcoholgebruik. Het binnen Hooghoudt geldende alcoholprotocol had de werknemer hiermee geschonden. Later heeft Hooghoudt de werknemer bericht vast te houden aan het stopzetten van de salarisbetaling onder verwijzing naar het uitgangspunt “geen arbeid geen loon”. Volgens de werkgever heeft hij het aan zichzelf te wijten dat hij de werkzaamheden niet meer heeft kunnen verrichten doordat zijn rijbewijs op 22 december 2016 is ingevorderd. Om zijn functie uit te kunnen oefenen, had de werknemer immers een rijbewijs nodig. Bovendien gaf de werkgever aan inmiddels een rekening van de leasemaatschappij te hebben ontvangen voor de leaseauto. Deze rekening wilde Hooghoudt op de werknemer verhalen.

Loondoorbetaling bij ziekte

De werknemer gaf aan ziek te zijn en vorderde loondoorbetaling tijdens ziekte. Zijn echtgenote had hem al op 24 december 2016 ziek gemeld. De werknemer was op dat moment opgenomen bij een gesloten kliniek van Verslavingszorg Noord-Nederland.

De kantonrechter oordeelde dat het ongeval niet los kan worden gezien van de na het ongeval vastgestelde alcoholverslaving. De werknemer had volgens de kantonrechter voldoende informatie overgelegd waaruit bleek dat hij al voor het ongeval te kampen had met een alcoholverslaving. Een alcoholverslaving wordt in vaste rechtspraak aangemerkt als ziekte. Nu de ziekte van werknemer volgens de kantonrechter als primaire oorzaak moet worden gezien van het niet kunnen werken, wees de kantonrechter de loonvordering van werknemer in kort geding toe.

Ontslag bij alcohol op het werk

Juist vanwege het feit dat de werknemer als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt, zal deze werkgever op dit moment ook niet tot ontslag kunnen overgaan. Van een werkgever wordt verwacht een arbeidsongeschikte werknemer ondersteuning aan te bieden. Als een werknemer aangeboden hulp weigert of keer op keer weer de fout in gaat, kan het anders worden.

Raadpleeg een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat als u vragen heeft over doorbetaling van loon en/of ontslag in combinatie met alcohol op het werk. Wij voorzien u graag van deskundig advies.