Vakantiedagen en vervaltermijnen

19 januari 2021

Ontslag ingetrokken door werkgever

Een door werkgever ingetrokken ontslag levert werknemer uiteindelijk toch een fikse ontslagvergoeding op.

Werkgever trekt ontslag in

In de kwestie waar de kantonrechter Amsterdam zich bij uitspraak van 10 december 2020 over boog, werd een werkneemster op 61-jarige leeftijd, na een dienstverband van 32 jaar, geschorst. Er waren volgens werkgever verdenkingen van fraude. Er werd direct flink druk gezet door de werkgever. De werkgever startte een procedure om de arbeidsovereenkomst te ontbinden bij de kantonrechter, zonder toekenning van enige vergoeding.

De kantonrechter ging hier niet in mee. Volgens de kantonrechter was het bedrijf tekort geschoten in haar verplichtingen als werkgever, door direct aan te sturen op ontslag, in plaats van werkneemster te begeleiden en haar in de gelegenheid te stellen haar functioneren te verbeteren. Van fraude was volgens de kantonrechter geen sprake. Hierbij vond de kantonrechter het ook van belang dat de werkneemster tot aan de overname van het bedrijf, een paar maanden eerder, een onberispelijke staat van dienst had.

Transitievergoeding en billijke vergoeding werknemer

De arbeidsovereenkomst werd uiteindelijk toch ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning aan de werkneemster van de transitievergoeding van € 13.735,28 bruto en een billijke vergoeding van € 60.000 bruto.

Het bedrijf besloot hierop het ontbindingsverzoek in te trekken waarna het bedrijf werkneemster verzocht haar werkzaamheden te hervatten. Zij probeerde daarmee onder betaling van de vergoeding uit te komen.

Werknemer met lege handen?

Nee, de werknemer blijft niet met lege handen achter. Na intrekking van het verzoek door werkgever, heeft de werkneemster zelf een ontbindingsverzoek ingediend. De werkneemster vond dat van haar redelijkerwijs niet gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Volgens haar was sprake van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Als een werknemer een ontbindingsverzoek indient is een werkgever alleen een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever wordt ontbonden. Ook voor toekenning van de billijke vergoeding is alleen plaats als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De kantonrechter vond dat hier in deze kwestie sprake van was. De kantonrechter zag geen aanleiding de feiten anders te beoordelen dan in de ontbindingsprocedure die eerder door de werkgever was gestart. De poging na intrekking van het ontbindingsverzoek om in gesprek te gaan of mediation op te starten kwalificeerde de kantonrechter als “too little too late”. De kantonrechter ging dan ook tot ontbinding over onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding van opnieuw € 60.000 bruto.

Vragen?

Heeft u vragen? Onze advocaten staan u graag te woord.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten