Let op de korte vervaltermijnen

23 januari 2017

Ontslag? Let op de korte vervaltermijnen

In de zaak waar de kantonrechter Roermond zich over boog in 2016 ging het om een werkneemster die ruim twee jaar als schoonmaakster had gewerkt bij een bedrijf. Deze schoonmaakster werkte op basis van een oproepcontract. Na ruim twee jaar volgde ontslag nadat het schoonmaakbedrijf hiervoor toestemming had gekregen van het UWV. De werkneemster begon binnen de vervaltermijn een procedure tegen het schoonmaakbedrijf om haar transitievergoeding af te dwingen. Het is belangrijk om hierbij snel te handelen, voordat de vervaltermijn vervallen is.

Geen transitievergoeding na ontslag

Het schoonmaakbedrijf betaalde geen transitievergoeding aan de schoonmaakster. De werkneemster startte binnen de vervaltermijn van 3 maanden een procedure om alsnog betaling van de transitievergoeding af te dwingen. Naast de transitievergoeding verzocht de werkneemster de kantonrechter ook om een vergoeding toe te kennen, omdat het schoonmaakbedrijf niet de volledige opzegtermijn zou hebben toegepast. Om een procedure te kunnen starten hierover gold echter tot 1 juli 2016 geen termijn van 3 maanden, maar een termijn van 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst was geëindigd. In het geval van deze schoonmaakster verviel deze termijn op  29 juni 2016. De procedure werd echter pas eind juli 2016 gestart. De werkneemster kon dus nog wel vragen om betaling van de transitievergoeding, maar niet meer om een vergoeding in verband met het niet goed toepassen van de opzegtermijn. Deze vordering werd dus afgewezen. De transitievergoeding werd wel toegekend.

Korte vervaltermijnen

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid met ingang van 1 juli 2015 gelden er korte vervaltermijnen. Dit betekent dat snel handelen geboden is. Als de vervaltermijnen zijn verstreken, kunt u namelijk geen procedure meer starten bij de kantonrechter. Ook al staat u in uw recht zal de kantonrechter dan oordelen dat u simpelweg te laat bent.

Duur vervaltermijnen verschillend

Afhankelijk van de reden dat u een procedure wilt starten, kunnen er verschillende vervaltermijnen van toepassing zijn.

Vanaf 1 juli 2016 mogelijk geen vervaltermijn meer als werkgever een te korte opzegtermijn hanteert!

Een belangrijk punt dat aan de orde komt in de uitspraak van de kantonrechter te Roermond is dat vanaf 1 juli 2016 strikt genomen geen vervaltermijn meer geldt voor de situatie dat de werkgever een te korte opzegtermijn toepast. Dit komt door een wetswijziging per deze datum waarbij de wetgever is vergeten het wetsartikel over de vervaltermijnen aan te passen. Door een fout van de wetgever kan de werknemer zich er dus op beroepen dat op dit punt geen vervaltermijn meer geldt. De wetgever zal deze fout waarschijnlijk gaan corrigeren, maar op dit moment is dat nog niet het geval. Aangezien wel duidelijk is dat het gaat om een fout van de wetgever en het niet de bedoeling was om de vervaltermijn op dit punt te schrappen, is het niet zeker of iedere kantonrechter de lijn zal volgen dat geen vervaltermijn meer geldt vanaf 1 juli 2016. Het blijft derhalve zaak om zo snel mogelijk te handelen.

Raadpleeg direct een arbeidsrecht specialist bij ontslag

Aangezien het ontzettend belangrijk is om snel te handelen, is het raadzaam om direct een arbeidsrecht advocaat te bellen bij ontslag. Wij zijn specialist op het gebied van ontslagrecht en zijn u graag van dienst. U kunt ons vrijblijvend bellen voor een eerste telefonisch advies. Binnen 24 uur kunt u bij ons terecht voor advies.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten