Ontslag met vaststellingsovereenkomst

3 oktober 2017

Ontslag met vaststellingsovereenkomst: pas op bij finale kwijting

Let bij een onderhandeling over uw ontslag goed op het effect van de finale kwijtingsbepaling in de vaststellingsovereenkomst. U kunt gemakkelijk meer weggeven dan de bedoeling was.

Vaststellingsovereenkomst

Een ontslag wordt in veel gevallen niet eenzijdig afgedwongen door middel van een procedure bij UWV of de kantonrechter, maar onderling geregeld. Werkgever en werknemer leggen hun onderhandelingsresultaat dan neer in een vaststellingsovereenkomst . Onderdeel van die overeenkomst is vrijwel standaard een finale kwijtingsbepaling, inhoudende dat partijen verklaren – na nakoming van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen – niets meer van elkaar te vorderen hebben. Een dergelijke bepaling kan echter voor problemen zorgen.

Echt niets meer van elkaar te vorderen?

Uit een uitspraak van de Kantonrechter Den Haag van 10 augustus 2017 blijkt dat een finale kwijtingsbepaling voor problemen kan zorgen. Een werknemer vordert, nadat zijn ontslag is geregeld via een vaststellingsovereenkomst met daarin finaal kwijtingsbeding, onterecht niet uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag over zijn vakantie uren. De werknemer stelde dat hij tijdens de onderhandeling over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet op de hoogte was van dit recht. Dat was pas in 2014 bekend geworden en viel niet onder de finale kwijting, aldus de werknemer.

De kantonrechter overweegt dat bij de onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband nergens een voorbehoud is gemaakt voor wat betreft de toekomstige uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever er – met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst waarin een finaal kwijtingsbeding was opgenomen – van uit mocht gaan dat zij niets meer aan haar werknemer verschuldigd was. De kantonrechter wijst de vordering dan ook af.

Beoordelen vaststellingsovereenkomst

De hiervoor besproken uitspraak laat zien dat het essentieel is om zorgvuldig stil te staan bij alle vorderingen die over en weer bestaan, of kunnen ontstaan. Voor een arbeidsrecht advocaat is dit dagelijks werk. U doet er dan ook goed aan specialistisch advies in te winnen wanneer u onderhandelt over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten