Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten de tussen hun bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen dan is er sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit betekent dus dat er overeenstemming is bereikt over het feit dat de arbeidsovereenkomst eindigt en de voorwaarden waaronder.

Ontslag met wederzijds goedvinden vastgelegd in overeenkomst

De afspraken die werkgever en werknemer over een onstlag met wederzijds goedvinden maken worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Over de inhoud van een dergelijke overeenkomst wordt onderhandeld. Dat is voor een werknemer vaak geen dagelijks werk. Wel voor ons. Het inschakelen van een arbeidsrecht advocaat verdient zich in dat traject dan ook dubbel en dwars terug.

Ontslag met wederzijds goedvinden: transitievergoeding en andere voorwaarden

Bij de onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband speelt toekenning van een ontslagvergoeding een belangrijke rol. De transitievergoeding is daarbij vaak de bodem. De onderhandelingsruimte zit doorgaans dan ook in het spectrum boven dat minimum. Maar het draait niet om de vergoeding alleen. Denk ook aan een vrijstelling van werkzaamheden, het verval van non-concurrentieverplichtingen, vergoeding van juridische kosten, outplacement, vakantiedagen, (studie)schulden, aandelen- en optieregelingen, referenties, gebruik van de leaseauto en meer.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Een correct opgemaakte vaststellingsovereenkomst zal in beginsel recht geven op een WW-uitkering, mits de werknemer voldoet aan de reguliere toekenningsvereisten voor die uitkering.

Van belang is dat de overeenkomst vermeldt dat het initiatief voor beëindiging bij werkgever vandaan komt en er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag. Daarnaast moet de opzegtermijn zijn gerespecteerd.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij ziekte

Ook tijdens ziekte kan een ontslag met wederzijds goedvinden worden overeengekomen. Risicoloos is dat alleen niet. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u namelijk ‘beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt’. Als u ziek bent, bent u dat niet. Ook voor een Ziektewetuitkering komt u mogelijk niet in aanmerking, omdat het akkoord gaan met een beëindigingsregeling tijdens de eerste twee jaar van ziekte tot een sanctie kan leiden vanuit het UWV.

Voorzichtigheid is hier dus geboden en deskundig advies is geen overbodige luxe.

Kosten advies ontslag met wederzijds goedvinden

De kosten die u maakt voor inschakeling van een arbeidsrecht advocaat worden in het kader van de gesloten regeling doorgaans door uw werkgever vergoed. Vaak kost die bijstand u dus niets.

Laat u vrijblijvend verder informeren. Wij staan u graag te woord. Een eerste telefonisch advies is altijd gratis.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten