Ontslag op staande voet
23 januari 2018

Ontslag op staande voet wegens gebruik van Nivea tester

De eisen gesteld aan een ontslag op staande voet zijn zwaar, maar uit het volgende voorbeeld blijkt dat een ogenschijnlijk licht vergrijp wel degelijk kan leiden tot een rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet.

De kantonrechter Rotterdam oordeelde op 8 januari 2018 over een zaak waarin een werknemer van een Kruidvat filiaal gebruik maakte van een zogenaamde tester van Nivea. De betreffende werkneemster was op 11 mei 2015 in dienst getreden in de functie van aankomend verkoopmedewerker. De filiaalmanager had geconstateerd dat zij tijdens het werk achter de kassa een gratis actieproductie Nivea Care wegpakte en gebruikte. Nog diezelfde middag is deze werkneemster hiermee door de filiaalmanager geconfronteerd en aansluitend op staande voet ontslagen. Zij vecht dit ontslag aan.

Ontslag op staande voet rechtsgeldig verleend

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster de tester van Nivea heeft gebruikt en dat dit gebruik in strijd is met de bij Kruidvat geldende gedragsregels. De tester was alleen gratis voor klanten die € 10,– in de winkel hadden besteed. De kantonrechter oordeelt dat het wegnemen en gebruik van de tester kwalificeert als een dringende reden die het gegeven ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarbij kent de kantonrechter onder meer betekenis toe aan het feit dat Kruidvat als detailhandelorganisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel en een precedentwerking dient te voorkomen. De kantonrechter overweegt voorts dat het feit dat het om een artikel met een geringe waarde gaat niet, althans weinig ter zake doet.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Advies ontslag op staande voet

Heeft u vragen over een ontslag op staande voet en de voorwaarden waaraan zo’n ontslag moet voldoen? Onze advocaten helpen u graag verder.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten