Ontslag op staande voet wegens schenden veiligheidsvoorschriften
4 oktober 2012

Ontslag op staande voet wegens schenden veiligheidsvoorschriften?

De kantonrechter te Bergen op Zoom heeft op 14 september 2012 (LJN BX8130) bepaald dat een ontslag op staande voet wegens het in strijd met de geldende voorschriften werken zonder veiligheidsschoenen een te zware sanctie is.

Feiten

Het gaan in de onderhavige procedure om 2 werknemers die in dienst zijn van Amcor, een bedrijf dat zich richt op de vervaardiging en distributie van verpakkingsmaterialen. De werknemers zijn sinds 1 oktober 1996, respectievelijk 16 juni 2008 in dienst bij Amcor en verrichten hun werkzaamheden in de productiehal. De onderneming heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Er gelden strikte veiligheidsvoorschriften per productieproces die passen in een concernbreed veiligheidsbeleid en jaarlijks wordt minimaal 12 uur per medewerker verplicht aandacht besteed aan het volgen van veiligheidstrainingen. Beide werknemers hebben op 24 juli 2012, in weerwil van de veiligheidsvoorschriften, hun werkzaamheden uitgevoerd zonder het dragen van werkschoenen zoals verstrekt door werkgever. Werkgever heeft beide werknemers om die reden op staande voet ontslagen. Werknemers hebben zich beroepen op de vernietigbaarheid van het ontslag en in kort geding een vordering tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling ingesteld.

Het oordeel

De kantonrechter geeft aan dat het veiligheidsbeleid bij Amcor hoge prioriteit heeft, Amcor zwaar tilt aan naleving van de essentiële veiligheidsvoorschriften en dit ook bekend was, althans had moeten zijn bij werknemers. De regelgeving omtrent veiligheidsvoorschriften is in een zogenoemd veiligheidscontract met werknemers vastgelegd, welk contract is ondertekend in oktober 2010. In dit contract is kenbaar gemaakt welke gevolgen overtredingen van een veiligheidsvoorschrift kunnen hebben. Die sancties variëren van een mondelinge waarschuwing met schriftelijke bevestiging tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ter zitting is gebleken dat in de dagelijkse praktijk bij het niet dragen van beschermingsmiddelen doorgaans wordt volstaan met een waarschuwing. De kantonrechter oordeelt dat van feiten of omstandigheden die een afwijking van die praktijk rechtvaardigen, niet is gebleken. De kantonrechter weegt verder mee dat het in de hal op 24 juli erg warm was en dat de werknemers die gezondheidsklachten hadden om die reden hun schoenen hebben uitgetrokken. Voorts wordt meegenomen dat één van beide werknemers een lang dienstverband heeft en beide werknemers niet eerder een veiligheidsovertreding hebben begaan. Amcor had moeten volstaan met een minder verstrekkende sanctie, aldus de kantonrechter.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Advocaat concurrentiebeding

Het rechtsgeldig aan kunnen gaan van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd valt of staat dus met een gedegen motivering. Onze advocaten helpen u graag verder. Neemt u gerust vrijblijvend contact op.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten