Ontslag bij ziekte

20 januari 2020

Ontslag bij ziekte: mag dat?

Ontslag tijdens ziekte mag vaak niet. De eerste 104 weken geldt er een opzegverbod. Maar er zijn uitzonderingen. Het zit als volgt.

Ontslag bij ziekte vast contract

De eerste 104 weken van ziekte geldt er een opzegverbod wegens ziekte. Dat houdt in dat u tijdens die periode niet mag worden ontslagen wegens een reden die verband houdt met uw ziekte. Kantonrechters zijn daar erg voorzichtig mee en oordelen al snel dat er een relatie ligt tussen het ziek zijn en de reden waarom uw werkgever afscheid wil nemen.

Als u ontslagen wordt wegens een reorganisatie (verval van functie) dan kan sowieso niet worden overgegaan tot ontslag, tenzij het bedrijf(sonderdeel) waar u werkt volledig stopt. Als u zich ziek meldt nadat uw werkgever al ontslag voor u heeft aangevraagd bij UWV, heeft de ziekmelding geen effect meer. U kunt dan toch worden ontslagen.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Na twee jaar verliest het opzegverbod bij ziekte zijn werking. Uw werkgever kan dan overgaan tot ontslag, als aan de in de wet neergelegde criteria is voldaan. Daarover leest u meer in het artikel ontslag na twee jaar ziekte.

Ontslag tijdens ziekte tijdelijk contract

Heeft u een tijdelijk contract? Uw werkgever is in dat geval niet verplicht het contract te verlengen. Ziekte staat het van rechtswege aflopen van het contract voor bepaalde tijd dus niet in de weg. Wel kan het zo zijn dat wanneer het contract niet verlengd wordt omdat u ziek bent, er in strijd met de wet wordt gehandeld. Dat kan discriminatoir handelen opleveren met schadeplichtigheid van uw werkgever tot gevolg.

Tijdens ziekte akkoord gaan met ontslag. Kan dat?

Ja. Akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte kan. Verstandig is het doorgaans alleen niet. Een uitkering na het ontslag zit er namelijk vaak niet meer in. Lees in ons artikel vaststellingsovereekomst bij ziekte meer over de risico’s en hoe u deze kunt wegnemen of beperken.

Ontslag nemen tijdens ziekte

Ontslag nemen tijdens ziekte kan en mag natuurlijk altijd. U zult daarmee echter wel uw recht op uitkeringsaanspraken verspelen. Zomaar opzeggen is dus vaak onverstandig.

Ontslagvergoeding bij ziekte

U heeft bij ontslag na twee jaar ziekte in beginsel recht op een transitievergoeding. Die vergoeding krijgt uw werkgever overigens weer terug van UWV.

Als u tijdens ziekte akkoord wil gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden dan is de transitievergoeding doorgaans de bodem. Ter compensatie van risico’s die u loopt in de uitkeringensfeer en om u in staat te stellen te werken aan uw herstel wordt vaak een ‘plus’ op de vergoeding bedongen (of een uitgestelde datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt).

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten