Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag via kantonrechter

Een arbeidsovereenkomst kan in beginsel enkel worden beëindigd via een procedure bij het UWV, of de kantonrechter. Welke instantie bevoegd is, hangt af van de reden voor het ontslag. Voorafgaande toestemming is in enkele gevallen niet nodig, zoals bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een ontslag in de proeftijd en een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet.

Een ontslagprocedure via de kantonrechter ziet er globaal als volgt uit.

1. Het ontbindingsverzoek

De procedure begint met indiening van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. In het ontbindingsverzoek wordt de reden waarom de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden nader toegelicht en met stukken onderbouwd.

De kantonrechter bepaalt vervolgens een datum voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift.

2. Het verweerschrift

Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om voor de mondelinge behandeling, een verweerschrift in te dienen. Werknemer kan in het verweerschrift ingaan op de standpunten en stellingen zoals opgenomen in het verzoekschrift zoals dat is ingediend door werkgever.

3. De zitting

Tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek- en verweerschrift krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De kantonrechter heeft dan de gelegenheid om nadere vragen te stellen. Vaak zal de kantonrechter partijen ook de gelegenheid geven om de zaak alsnog onderling te regelen, door een deal te sluiten.

4. De beschikking

Doorgaans volgt binnen twee tot drie weken na de mondelinge behandeling de uitspraak van de kantonrechter.

5. Advocaat ontslagprocedure kantonrechter

Bijstand door een advocaat die gespecialiseerd is in de regels rondom een ontslagprocedure via de kantonrechter is geen overbodige luxe. Bij Sec Arbeidsrecht Advocaten houden alle medewerkers zich uitsluitend bezig met arbeidsrecht en ontslagrecht. Van advocaat tot secretaresse. Wij kunnen u dan ook op het hoogste niveau bijstaan in een ontslagprocedure voor de kantonrechter.

Vrijblijvend advies

Neemt u gerust vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten via telefoonnummer 023 – 531 76 96 voor een eerste gratis advies en inschatting van uw zaak.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten