Ontslag wegens niet behalen diploma

14 juni 2017

Ontslag wegens niet behalen diploma

Ontslag wegens het niet behalen van een diploma, kan dat? En zo ja, onder welke voorwaarden dan? Onze arbeidsrecht advocaten leggen uit.

Een ontslag wegens het niet behalen van een diploma kan onder omstandigheden plaatsvinden. Met name als er een wettelijke verplichting tot het behalen van een diploma ligt en de functie zonder dat diploma niet kan worden uitgeoefend. Dat ook in dat geval veel van een werkgever wordt gevergd om zijn werknemer het benodigde diploma te laten behalen volgt duidelijk uit de uitspraak van de Kantonrechter in Amersfoort van 10 mei 2017.

Voorwaarden ontslag wegens niet behalen diploma

In de hiervoor aangehaalde uitspraak ging het om een werknemer die al zo’n 16 jaar bij het bedrijf in dienst was. De werknemer was er verschillende keren (ook schriftelijk) op gewezen dat het behalen van Wft-diploma’s vereist was om de functie te kunnen blijven uitoefenen. Werkgever had werknemer ook geïnformeerd dat – als de diploma’s op 1 januari 2017 niet zouden zijn behaald – overgegaan zou worden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De diploma’s worden echter niet gehaald en werkgever verzoekt zoals aangekondigd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer.

Ondanks waarschuwingen, toch geen ontslag

Tussen patijen is niet in geschil dat op basis van de Wft werknemer per 1 januari 2017 moest beschikken over de vereiste diploma’s en zonder die diploma’s geen advieswerkzaamheden meer mocht verrichten.

Toch ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet. De kantonrechter overweegt dat de inspanningen die werkgever heeft geleverd beperkt zijn gebleven tot sommaties en brieven, het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het toesturen van de inlogcodes van het opleidingsinstituut.
Werkgever stelt zich op het standpunt dat de collega’s van werknemer de diploma’s hebben behaald door studie in de avonduren en waar nodig het opnemen van een vrije dag. Zij vindt dat ook redelijk omdat een dergelijke studie mede een investering in jezelf is.
De kantonrechter deelt dit standpunt niet en overweegt dat uit artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek volgt dat een werkgever zijn werknemer in staat moet stellen om de noodzakelijke scholing te volgen. Het alleen vergoeden van de opleidingskosten is volgens de kantonrechter een te beperkte uitleg van dit artikel. Werkgever had ook reguliere arbeidstijd ter beschikking moeten stellen. Van verwijtbaar handelen aan de zijde van werknemer is dan ook geen sprake en het verzoek op die grond wordt afgewezen.

Geen verwijtbaar handelen, wel een andere grond voor ontslag?

De werkgever stelt voorts dat de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden, omdat de werknemer niet meer te werk gesteld kan worden in zijn functie en doet een beroep op de h-grond. Ook van een ontslag op basis van de h-grond kan volgens de kantonrechter echter geen sprake zijn. De kantonrechter is met werknemer van mening dat het werknemer moet lukken om de vereiste diploma’s alsnog binnen afzienbare tijd te halen en dus ook op korte termijn weer volledig kan worden ingezet.

De verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook afgewezen.

Advies?

Wilt u meer weten over dit onderwerp. Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten.
Zij staan u graag te woord.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten