Passende herplaatsingsmogelijkheden na vervallen functie

Passende herplaatsingsmogelijkheden na vervallen functie

In een procedure tussen UTS (een bedrijf dat zich bezig houdt met verhuizen, in binnen- en buitenland, alsmede met opslag en archivering) en haar werknemer diende de kantonrechter te Amsterdam te beoordelen of de functie van werknemer wegens een reorganisatie (stoelendans) is komen te vervallen, alsook of er nog andere mogelijkheden voor werknemer binnen de organisatie waren. Hij laat zich daarover uit in zijn beschikking van 20 juni 2013 (ECLI:NL:RBAMS:2013:5373).

Vervallen functie

De werknemer is in 1998 in dienst getreden bij UTS, en daar laatstelijk werkzaam als voorman. UTS verzoekt om ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen; UTS verkeert al langere tijd in een financieel moeilijke positie als gevolg van afgenomen verhuisactiviteiten en de concurrentie op de verhuismarkt.. De functie van werknemer is komen te vervallen, er is een nieuw functiehuis ontwikkeld en werknemer heeft gesolliciteerd op de functie Projectcoördinator Zakelijk. Werknemer is door UTS niet geschikt geacht voor die functie.