Ontslag wegens reorganisatie; geen ontslagvergoeding

Ontslag wegens reorganisatie; geen ontslagvergoeding

Wanneer een werkgever zijn onderneming wil reorganiseren en daarbij het personeelsbestand wil afslanken, kan hij het ontslag van de betreffende werknemers bewerkstelligen via een procedure bij het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Daarbij geldt dat, in tegenstelling tot de procedure bij het UWV Werkbedrijf, de kantonrechter de arbeidsovereenkomst in beginsel zal ontbinden onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de neutrale kantonrechtersformule. Dat is echter niet altijd het geval, zoals blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 15 juli 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:2866).

Ontbindingsverzoek wegens OR-lidmaatschap

Voor werknemers die lid zijn van de bij de onderneming ingestelde ondernemingsraad geldt een opzegverbod. Dat betekent dat de in de eerste alinea van dit artikel beschreven mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen via een procedure bij het UWV Werkbedrijf, afgesneden is. Om die reden verzocht de werkgever in genoemde zaak ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

De werkneemster, sinds 1 juli 2011 als diëtiste in dienst bij het bedrijf, stelt zich op het standpunt dat de ontbinding wordt verzocht wegens de kritische houding van werkneemster in de ondernemingsraad. Zij doet daarbij een beroep op de reflexwerking van het opzegverbod, en is van mening dat de kantonrechter het ontbindingsverzoek moet afwijzen. De kantonrechter acht dat echter onvoldoende aannemelijk en gaat over tot toewijzing van het ontbindingsverzoek.

Habe nichts-verweer

De kantonrechter overweegt dat werkgeefster voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen financiële ruimte is om aan de werkneemster een ontbindingsvergoeding te kunnen betalen. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden zonder dat de werkneemster aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding.

Uit voorgaande uitspraak blijkt dat een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via de kantonrechter, niet altijd hoeft te lijden tot toekenning van een ontslagvergoeding. Slaagt werkgever in het bewijs dat hij niet in staat is een vergoeding te kunnen betalen, dan kan de kantonrechter besluiten om zonder toekenning van enige vergoeding te ontbinden.

Indien u advies wenst over een ontbindingsprocedure in het kader van een reorganisatie staan onze arbeidsrecht advocaten u uiteraard graag te woord. U kunt contact met ons opnemen via bovenstaand telefoonnummer.