Passende herplaatsingsmogelijkheden
6 september 2013

Passende herplaatsingsmogelijkheden na vervallen functie

In een procedure tussen UTS (een bedrijf dat zich bezig houdt met verhuizen, in binnen- en buitenland, alsmede met opslag en archivering) en haar werknemer diende de kantonrechter te Amsterdam te beoordelen of de functie van werknemer wegens een reorganisatie (stoelendans) is komen te vervallen, alsook of er nog andere mogelijkheden voor werknemer binnen de organisatie waren. Hij laat zich daarover uit in zijn beschikking van 20 juni 2013 (ECLI:NL:RBAMS:2013:5373).

Vervallen functie

De werknemer is in 1998 in dienst getreden bij UTS, en daar laatstelijk werkzaam als voorman. UTS verzoekt om ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen; UTS verkeert al langere tijd in een financieel moeilijke positie als gevolg van afgenomen verhuisactiviteiten en de concurrentie op de verhuismarkt.. De functie van werknemer is komen te vervallen, er is een nieuw functiehuis ontwikkeld en werknemer heeft gesolliciteerd op de functie Projectcoördinator Zakelijk. Werknemer is door UTS niet geschikt geacht voor die functie.

Solliciteren op nieuwe functie

De kantonrechter oordeelt dat UTS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat in het beoogde nieuwe bedrijfsmodel structureel meerdere arbeidsplaatsen vervallen en dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. De kantonrechter vervolgt echter met de overweging dat dit (nog) niet betekent, dat het dienstverband met juist werknemer noodzakelijkerwijs moet worden beëindigd.
De kantonrechter overweegt dat UTS als meest geschikte functie de functie van Project Coördinator Zakelijk voor werknemer heeft geduid. Een andere functie is niet besproken. Werknemer heeft op de door UTS aangedragen functie gesolliciteerd, maar is daarvoor vervolgens door de plaatsings-commissie niet geschikt bevonden. Een andere reden voor het afwijzen van voor de functie is niet gegeven. Dat werknemer ongeschikt zou zijn voor de functie acht de kantonrechter opmerkelijk en wordt weersproken door het feit dat UTS zelf de werknemer voor deze functie had aangedragen.

Afwijzen verzoek

De kantonrechter overweegt dat met werknemer geen andere mogelijke functie is besproken, voor noch na zijn sollicitatie naar de functie van Project Coördinator Zakelijk. Dat had wel van UTS kunnen worden verwacht. Door werknemer in de richting te duwen van één specifieke functie, waarvoor meer werknemers in aanmerking komen dan er plaatsingsmogelijkheden waren, en niet de overige mogelijkheden met werknemer te bespreken, heeft UTS niet gehandeld als goed werkgever en heeft zij werknemer te kort gedaan, aldus de kantonrechter.
Daarbij gevoegd het feit dat onbetwist is gebleven dat er op dit moment een functie als Allround verhuizer door ziekte niet wordt ingevuld, de functie voor werknemer (weliswaar lager dan zijn huidige maar niettemin) geschikt is en werknemer de bereidheid heeft getoond om die functie te gaan vervullen, desgewenst met bevriezing van zijn salaris overeenkomstig de CAO, brengt de kantonrechter tot het oordeel dat thans onvoldoende redenen aanwezig zijn om het dienstverband tussen UTS en werknemer te ontbinden.

Het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wordt afgewezen.

Win advies in

Mocht u – als werkgever of werknemer – vragen hebben over het beëindigen van de arbeidsrelatie wegens reorganisatie, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen middels het contactformulier op deze website.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Ontslag advocaat

Belt u ons gerust. Wij staan u graag bij en kijken graag samen met u naar de mogelijkheden om een optimaal resultaat te bereiken als u onverhoopt wordt geconfronteerd met ontslag.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten