Ontslag bij ziekte
02 okotber 2020

Werkgever betaalt 3 ton na slecht onderbouwd ontslag

Een ontslag wegens disfunctioneren moet aan een aantal strenge eisen voldoen. Als je als werkgever te kort door de bocht gaat kan dat een prijzige aangelegenheid worden. In de hier te bespreken uitspraak kostte dat de werkgever ruim 3 ton.

Voorwaarden ontslag disfunctioneren

Een ontslag wegens disfunctioneren kan niet zomaar. Een werknemer moet allereerst zijn gewezen op die aspecten in het functioneren die achterblijven. Meestal gebeurt dat in een functioneringsgesprek. Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens zullen er concrete doelstellingen moeten worden vastgelegd in een verbeterplan, die periodiek worden geëvalueerd. Daarbij dient werkgever de werknemer te voorzien van scholing of coaching als dat nodig is om de doelen te halen.

Wat als niet aan deze voorwaarden is voldaan?

De praktijk is vaak weerbarstiger. Niet zelden wordt direct ingezet op het ontslag en wordt er helemaal geen verbetertraject aangeboden. Dat kan de werkgever echter duur komen te staan, zo blijkt ook uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 8 juni 2020.

Schadevergoeding werknemer

In de hiervoor aangehaalde zaak werd werkneemster, werkzaam als senior architect, op 3 april 2019, 23 april 2019 en 1 juli 2019 aangesproken op haar functioneren. Zij zou onzichtbaar binnen het kantoor zijn en associate partners zouden niet met haar willen samenwerken, omdat zij te duur is en te weinig toegevoegde waarde heeft. Daarnaast wordt haar verweten dat ontwerpkwaliteiten ontbreken en projecten vaak chaotisch en verliesgevend verlopen. Er was niet eerder wezenlijke kritiek op haar functioneren geuit.

Werkneemster betwist het disfunctioneren, waarop werkgever op 5 augustus 2019 een brief stuurt aan werkneemster waarin zij werkneemster wijst op de functie-eisen in het functiehandboek dat hoort bij de cao. Werkgeefster komt dan ook met een aantal concrete voorbeelden. Op 7 augustus 2019 is aan werkneemster een verbeterplan overhandigd. Werkneemster heeft zich kort daarna ziek gemeld. Gesprekken met een bedrijfsmaatschappelijk werker hebben de verhoudingen niet verbeterd en werkgever heeft verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren, dan wel een verstoorde arbeidsverhouding of de cumulatiegrond.

Werkneemster erkent dat de arbeidsverhouding verstoord is en de kantonrechter ontbindt op die grond de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt dat werkgeefster ernstig verwijtbaar handelt door werkneemster in functioneringsgesprekken te verwijten dat zij disfunctioneert, maar aanvankelijk op geen enkele wijze concreet heeft toegelicht aan welke functie-eisen zij niet voldoet. De kantonrechter is van oordeel dat werkneemster op 3 april 2019 is overvallen met de mededeling dat zij niet goed functioneerde en gaat over tot toekenning van een billijke vergoeding ter hoogte van € 300.445,50, naast de transitievergoeding.

Bezint eer ge begint

Wanneer werkgever deze zaak anders was aangevlogen en in een vroeg stadium juridisch advies had ingewonnen, had zij zich hoogstwaarschijnlijk de 3 ton aan billijke vergoeding kunnen besparen. Anderzijds maakt de uitspraak duidelijk dat er aan werknemerskant een flinke compensatie in het verschiet kan liggen als een ontslag niet volgens de spelregels heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen over ontslag wegens disfunctioneren? Onze advocaten staan u graag te woord.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten