Vakantiedagen en vervaltermijnen

15 oktober 2020

Vakantiedagen uitbetalen bij ontslag?

Hoe zit het met de opbouw en het verval van vakantiedagen? En wat als je ontslagen wordt? Moeten de niet opgenomen vakantiedagen dan worden uitbetaald bij einde contract?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft per jaar recht op vakantiedagen, gelijk aan minimaal vier keer het aantal dagen dat hij per week werkt. Uitgaande van een volledige werkweek van 5 dagen, heeft de werknemer dus recht op 20 vakantiedagen. Wanneer een werknemer minder dan een jaar werkzaam is geweest bij de werkgever, wordt het aantal vakantiedagen pro rata berekend. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vaak wordt bij de arbeidsovereenkomst of cao overeengekomen, dat de werknemer recht heeft op meer dan het wettelijk minimum, dus meer dan vier keer het aantal werkdagen per week. Alle vakantiedagen boven het minimum worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Verlof aanvragen

Het is aan de werknemer om zijn of haar vakantiedagen op te nemen. De werkgever moet de werknemer de mogelijkheid hiertoe geven. De werkgever stelt de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, schriftelijk aan werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

In de arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Verval vakantiedagen

Je kunt (wettelijke en bovenwettelijke) vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Het uitgangspunt is echter wel dat opgebouwde wettelijke vakantiedagen (20 bij een fulltime dienstverband) binnen 6 maanden na het aflopen van het kalenderjaar opgenomen moeten worden. Gebeurt dit niet, dan komen deze vakantiedagen te vervallen. Wel moet de werkgever duidelijk maken dat deze dagen vervallen en de werknemer dus informeren. Verder moet de werknemer feitelijk wel in staat zijn geweest de dagen op te kunnen nemen.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze vakantiedagen in beginsel binnen 5 jaar na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd moeten worden opgenomen.

Voor de werkgever geldt dat een goed onderscheid gemaakt moet worden tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen.

Vakantiedagen uitbetalen bij ontslag

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst dienen alle openstaande vakantiedagen te worden uitbetaald. Wettelijk, en bovenwettelijk.

Soms wordt er in een ontslagregeling – in ruil voor een vrijstelling van werk – voorgesteld om afstand te doen van het verlofsaldo. Of dit verstandig is om te accepteren of niet hangt af van het totaalpakket dat wordt aangeboden en moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Vakantiedagen afschrijven tijdens ziekte

Neemt u vakantie op tijdens een periode van ziekte? Dan komt dat in beginsel volledig ten laste van uw verlofsaldo. Wel blijft u, ook tijdens ziekte, volledig verlof opbouwen.

Mocht u, als werknemer of werkgever, vragen hebben over de (wettelijke) regelingen omtrent vakantie, doet u er goed aan contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat. Onze advocaten zijn u graag van dienst.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten