Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

24 januari 2013

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen? Akkoord gaan met uw ontslag tijdens ziekte is niet zonder risico. Het zit als volgt.

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt veelal niet via een procedure bij de kantonrechter of het UWV beëindigd, maar in goed onderling overleg. Er wordt met uw werkgever onderhandeld over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt en die afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Op die manier kan u – mits goed geregeld – in beginsel aanspraak maken op een WW-uitkering op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte; de risico’s

Bent u ziek op het moment dat u een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden? Het sluiten van een regeling is dan niet zonder risico.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering is van belang dat u op de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst beschikbaar bent om arbeid te aanvaarden en solliciteren. Bent u dat niet, dan komt u voor een WW-uitkering niet in aanmerking.

Normaliter zou u dan een beroep kunnen doen op een Ziektewet-uitkering. Uit de Ziektewet volgt echter dat het akkoord gaan met uw ontslag tijdens de eerste 104 weken van ziekte een benadelingshandeling kan opleveren. Het komt er op neer dat uw werkgever gedurende de eerste twee jaar verplicht is uw loon door te betalen en het UWV wordt benadeeld door dat recht prijs te geven. Dat vindt het UWV (terecht) niet wenselijk.
Gevolg kan dus zijn dat er, behoudens een eventuele bijstandsuitkering, geen sociaal vangnet overblijft. Ga dus niet zomaar akkoord met een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst gedurende de eerste twee jaar van ziekte maar laat u informeren.

Nooit akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte?

Betekent het voorgaande dat u tijdens ziekte nooit akkoord moet gaan met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? Nee. Dat voert te ver. Het gaat er om dat u zich bewust bent van de risico’s. Maakt u weloverwogen de inschatting dat u op de datum dat de arbeidsovereenkomst eindigt weer volledig hersteld bent, omdat uw ziekte bijvoorbeeld alleen verband houdt met de werksituatie, dan staat het u vrij een regeling te treffen. Ook kan het – onder omstandigheden – geen enkel probleem zijn om na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen.

Ook als u niet weet of u tijdig zult herstellen zijn er nog wel opties om de kans op het verkrijgen van een uitkering te vergroten. Onze arbeidsrecht advocaten vertellen u daar graag meer over.

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Krijgt u voor het regelen van uw ontslag een vaststellingsovereenkomst aangeboden na twee jaar ziekte? Dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet en gelden er andere spelregels. Daarover leest u meer op de pagina ontslag na twee jaar ziekte. Wij vertellen u daar graag meer over.

Ziekmelden na tekenen vaststellingsovereenkomst

Wordt u ziek ná het tekenen van de vaststellingsovereenkomst dan spelen de hierboven beschreven risico’s met betrekking tot het recht op een uitkering niet. U kunt zich ziek melden bij uw werkgever. Let wel op of er aanvullende afspraken zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst over een ziekmelding na het tekenen van de overeenkomst. Dat komt dikwijls voor.

Advisering bij vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Als u tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, doet u er verstandig aan advies in te winnen en de aangeboden overeenkomst te laten beoordelen. Zo voorkomt u missers. Bel of mail naar info@secarbeidsrecht.nl. Wij staan u graag te woord.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten