Verstoorde arbeidsrelatie

2 december 2015

Verstoorde arbeidsrelatie – over ontslag en vergoedingen

Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn voor ontslag. Lees hier meer over de eisen die aan een dergelijk ontslag worden gesteld en wat voor ontslagvergoeding daarbij past.

Verstoorde arbeidsverhouding

Als werkgever en werknemer samen niet meer samen door één deur kunnen, is een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie soms nog de enige uitweg. Voordat aan werkgeverskant wordt ingezet op een ontslag op deze grond, doet hij er verstandig aan het dossier vooraf te laten toetsen door een arbeidsrecht advocaat. Aan een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie worden namelijk strenge eisen gesteld. Zo moet onder meer aangetoond worden dat er überhaupt sprake is van een onwerkbare situatie. Daarnaast zal duidelijk moeten worden kunnen gemaakt dat het ontslag een laatste redmiddel is. Duidelijk gemaakt moet worden wat er aan is gedaan om de relatie te herstellen en waarom (bijvoorbeeld) overplaatsing geen oplossing is om de verhoudingen te normaliseren.

Niet elke verstoring in de arbeidsverhouding zal dus tot ontslag kunnen leiden.

Ontslagvergoeding bij verstoorde arbeidsrelatie

Als de arbeidsrelatie alleen is verstoord door het gedrag van werkgever, dan zal dat niet snel tot een redelijke grond voor ontslag leiden. Wanneer dit toch het geval is dan kan dat het gevolg hebben dat bovenop de transitievergoeding een aanvullende ‘billijke vergoeding’ wordt toegekend aan de werknemer.

Dit blijkt onder meer uit deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, van 4 november 2015.

In de hiervoor aangehaalde zaak handelt de werkgever ernstig verwijtbaar door werknemer niet een reële kans te bieden om het functioneren te verbeteren. Daardoor heeft hij volgens de kantonrechter een onwerkbare situatie gecreëerd. Daarom kent de kantonrechter, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding van EUR 15.000,– toe. De kantonrechter meent dat het handelen van werkgever ernstig verwijtbaar is omdat zij aan haar werknemer niet een reële kans heeft geboden om het functioneren te verbeteren, en die ook niet meer kan worden geboden omdat de arbeidsverhouding al dusdanig is beschadigd dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Vaststellingsovereenkomst

Vaak wordt er bij een verstoorde arbeidsverhouding in eerste instantie geprobeerd om in goed onderling overleg tot een afscheid te komen, op basis van een ontslag met wederzijds goedvinden. Partijen spreken dan af wanneer zij uit elkaar gaan en onder welke voorwaarden.

Wilt u direct van advies worden voorzien of een afspraak maken met een gespecialiseerde advocaat? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten