Concurrentie- en relatiebeding

man_1-werkgevers

Met een concurrentiebeding wilt u als werkgever verhinderen dat uw concurrent zijn voordeel doet met de kennis die uw bedrijf met uw werknemer heeft gedeeld. Met een relatiebeding wilt u voorkomen dat uw werknemer na het einde van zijn dienstverband relaties uit uw zorgvuldig opgebouwde netwerk meeneemt.

Concurrentiebeding tijdelijk contract

In een arbeidscontract met een bepaalde duur mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan aanvoeren. U dient dit schriftelijk te motiveren in de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zonder motivering is het concurrentiebeding nietig en dus ongeldig.

Relatiebeding

Net als een concurrentiebeding geldt ook een relatiebeding voor een bepaalde periode. Vaak een jaar. Overtreding van het relatiebeding wordt doorgaans gesanctioneerd met een boete, opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ook voor het relatiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd geldt dat schriftelijk gemotiveerd moet worden welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen u hiervoor heeft.

Overtreding concurrentiebeding

Uit de praktijk blijkt dat dergelijke bedingen nog al eens met voeten worden getreden door werknemers, terwijl het uit de praktijk houden van uw ex-werknemer van groot belang kan zijn voor uw onderneming. Sec Arbeidsrecht Advocaten kan u bijstaan met het handhaven van het concurrentie- en/of relatiebeding en het innen van de boete die op de overtreding daarvan is gesteld.

Geen concurrentiebeding, toch onrechtmatig

Ook werknemers zonder concurrentiebeding moeten zich na hun ontslag overigens aan bepaalde regels houden. Ook deze werknemers mogen (na beëindiging van de arbeidsrelatie) uw klanten niet stelselmatig benaderen.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons