Contracten

man_1-werkgevers

Ook in het recht geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een goed opgestelde overeenkomst voorkomt veel problemen achteraf. Denkt u bijvoorbeeld aan het belang van goed geredigeerde concurrentie-, geheimhoudings- en relatiebedingen in de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers.

Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Wij ondersteunen u graag door het opstellen en/of screenen van allerhande arbeidsrechtelijke overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen, freelance-, management- en detacheringsovereenkomsten.

Schriftelijke vastlegging arbeidsvoorwaarden

Een overeenkomst kan mondeling tot stand komen, maar het is aan te raden om de gemaakte afspraken en arbeidsvoorwaarden schriftelijk, in een arbeidsovereenkomst / personeelsreglement vast te leggen. Dat voorkomt onduidelijkheid achteraf. In een arbeidsovereenkomst legt u zaken als de hoogte van het salaris, het aantal vakantiedagen, de duur van de opzegtermijn, een eventueel concurrentie- of relatiebeding en afspraken over loondoorbetaling bij ziekte vast.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij het in dienst treden van nieuw personeel is het doorgaans aan te raden te starten met een contract voor bepaalde tijd. Er wordt dan vooraf vastgesteld wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Een werknemer kan in een periode van 24 maanden maximaal 3 keer een contract voor bepaalde tijd krijgen. Een overschrijding leidt tot een contract voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Is de maximale keten doorlopen, of durft u de sprong in het diepe al eerder te wagen, dan kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangeboden. Ook wanneer het overeenkomen van een concurrentie- of relatiebeding belangrijk is, kan dit een afweging zijn om (eerder) een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Model arbeidsovereenkomst

Zoekt u een eenvoudig model van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Download hier een voorbeeld.

Als u vragen heeft over uw model arbeidsovereenkomst of een nieuwe overeenkomst wil laten opstellen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons