Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Diefstal door personeel

Diefstal of fraude door een werknemer? Handel zorgvuldig, niet uit emotie. Onze arbeidsrecht advocaten leggen in 5 stappen uit hoe u diefstal van een werknemer aanpakt.

Stap 1 Sluitende bedrijfsvoering

Ter voorkoming van, maar ook om op te kunnen treden tegen diefstal is het belangrijk om de bedrijfsvoering (waaronder de voorraadadministratie en kas) goed op orde te hebben. Als de bedrijfsvoering rommelig is, wordt het lastig om aannemelijk te maken dat spullen en/of geld zijn weggenomen.

Daarnaast kan het nog wel eens onduidelijk zijn wat diefstal is, en wat niet. Denk aan het meenemen van promotiemateriaal of samples. Ter voorkoming van dit soort vragen is het volgende van belang:

  • Voer een duidelijke gedragscode in
  • Zorg dat deze kenbaar is voor alle werknemers

Stap 2 Strikte handhaving gedragscode

Als het door de vingers wordt gezien dat sommige werknemers wel eens spullen meenemen voor privégebruik zonder hiervoor te betalen, begeeft een werkgever zich al snel op glad ijs. De grens van wat wel en niet is toegestaan, vervaagt dan snel. Dit maakt het lastig om hard op te treden zodra spullen weggenomen worden.

Als daarentegen voor iedereen duidelijk is dat het wegnemen van spullen voor privégebruik niet is toegestaan en ook duidelijk is dat hiertegen altijd strikt zal worden opgetreden, sta je als werkgever veel sterker. Zo kan het meenemen van een pak Optimel of een Nivea sample al tot een rechtsgeldig ontslag leiden. Een strikte handhaving van de gedragscode is dus van groot belang.

Stap 3 Werknemer gaat toch in de fout

Gaat het toch mis dan is van belang dat u bewijstechnisch goed beslagen ten ijs komt. Het is van belang dat u de diefstal aannemelijk kunt maken.

Waarschijnlijk zult u uw werknemer bij het geringste vermoeden van diefstal direct willen aanspreken. Vaak is dat echter onverstandig. Is een werknemer eenmaal de fout ingegaan, dan is de kans groot dat hij dat nogmaals doet. Dikwijls is het dan ook slimmer eerst sluitend bewijs te vergaren, bijvoorbeeld door het installeren van camera’s op de locatie waar gestolen wordt.

De inschakeling van een arbeidsrecht advocaat kan in dit stadium al uitkomst bieden. Wij kunnen zo nodig direct schakelen met gespecialiseerde recherchebureaus uit ons netwerk.

Stap 4 Confronteer uw werknemer

Nadat het bewijs zoveel als mogelijk is verzameld breekt het moment aan om met uw werknemer in gesprek te gaan. Confronteer hem met de onderzoeksresultaten en geef hem de gelegenheid te reageren.

Mogelijk geeft zijn reactie aanleiding voor een vervolgonderzoek. Het is vaak verstandig werknemer gedurende zo’n periode op non-actief te stellen.

Stap 5 Ontslag op staande voet

Nadat het onderzoek is afgerond en de werknemer is gehoord, moet er arbeidsrechtelijk actie worden ondernomen.
Vaak zal een ontslag op staande voet de best passende reactie zijn op de geconstateerde diefstal. Een dergelijk ontslag moet echter aan een fors aantal (formele) vereisten voldoen, zoals het behoorlijk horen van de werknemer en voldoende voortvarend (onverwijld) handelen. Gespecialiseerd advies in zo’n traject is een must.

Onze advocaten zijn gepokt en gemazeld in dit soort trajecten. Wij staan u graag bij. Wij adviseren over de formulering van de ontslagbrief, maar bewaken ook dat het proces dat daaraan voorafgaat zorgvuldig wordt doorlopen. Dat voorkomt nare verrassingen bij een rechter achteraf.

Belt u ons gerust. Wij helpen u graag verder.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor