Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Van een ontslag op bedrijfseconomische gronden kan sprake zijn als u uw onderneming dient te reorganiseren vanwege tegenvallende resultaten of wegens een verandering van strategie. Veelal betreft het hier een collectief ontslag. Wat zijn de voorwaarden voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? En hoe kan een onderneming zich voorbereiden op een collectief ontslagtraject?

Voorwaarden ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt door UWV – op hoofdlijnen – getoetst aan de volgende criteria.

1. Van u wordt verwacht dat  u aantoont dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag. Er dient bijvoorbeeld met financiële gegevens – zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses – te worden aangetoond dat er een noodzaak is tot reorganiseren. Welke documentatie moet worden aangeleverd is afhankelijk van de precieze grondslag voor het ontslag.

2. Voorts kunt u niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast. Bij toepassing van dit beginsel worden per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking, waarbij de leeftijdsopbouw binnen de onderneming zoveel als mogelijk gelijk blijft. Sommige groepen werknemers moeten bij voorrang voor ontslag worden voorgedragen.

3. Tot slot moet u aantonen dat voor de voor ontslag in aanmerking komende werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf (en de groep) zijn in een andere, passende, functie.

Laat u adviseren

Onze advocaten hebben veel ervaring in het voorbereiden en uitvoeren in collectief ontslagtrajecten. Wij helpen u graag verder. Meer over onze aanpak leest u hier.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor