Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Dreigend ontslag

Van een ontslag op bedrijfseconomische gronden kan sprake zijn als u uw onderneming dient te reorganiseren vanwege een terugval in orders, tegenvallende resultaten, bedrijfsorganisatorische redenen of beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten. Veelal betreft het hier een collectief ontslag.

Ontslag op bedrijfseconomische gronden moet aan voorwaarden voldoen.

  1. Zo is in de eerste plaats van belang dat u aantoont dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag. Er dient met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses te worden aangetoond dat er een noodzaak is tot reorganiseren.
  2. Voorts kunt u niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast. Bij toepassing van dit beginsel worden per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking.
  3. Ten slotte moet u aantonen dat voor de voor ontslag in aanmerking komende werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf zijn in een andere, passende, functie.
Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Indien u van plan bent te reorganiseren kan het verstandig zijn met de vakbonden of de ondernemingsraad een sociaal plan overeen te komen. In het sociaal plan staat op hoofdlijnen hoe de reorganisatie wordt doorgevoerd en welke voorzieningen voor de werknemers worden getroffen die in het kader van de reorganisatie worden ontslagen.

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons