Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Reorganiseren en collectief ontslag

Als ondernemer moet u kunnen inspelen op de actualiteiten van de dag met een organisatie die daarom is toegerust. Zo kan een automatiseringsslag aanleiding geven tot een collectief ontslag, maar ook een sterke groei kan aanleiding geven uw organisatie anders in te richten door middel van een reorganisatie. Wat de reden ook is, onze advocaten staan u graag bij.

Reorganisatietraject

Een reorganisatietraject is complex en is op te delen in een aantal fasen. Kort samengevat zijn de volgende stappen te duiden.

1. Voorbereiding reorganisatie

In deze fase worden de beoogde wijzigingen concreet gemaakt en vertaald in een reorganisatieplan. In dit reorganisatieplan staat onder andere de aanleiding van de voorgenomen reorganisatie, de overwogen alternatieven, de inhoud van het voorgenomen besluit, de te verwachte gevolgen voor het personeel en de maatregelen die genomen worden in verband met deze gevolgen.

Als een ondernemingsraad (OR) is ingesteld, zal een adviesaanvraag moeten worden opgesteld en is het van belang ervoor zorg te dragen dat deze adviesprocedure bij de OR zo soepel mogelijk verloopt zodat er zo min mogelijk vertraging ontstaat.

Bij grotere reorganisaties wordt vaak een sociaal plan opgesteld waarin staat omschreven wat zal worden aangeboden aan het personeel dat door de reorganisatie wordt getroffen. Maatwerk is hier van belang.

Als sprake is van collectief ontslag (ontslag van tenminste 20 werknemers) gelden er mogelijk een aantal extra procedurele vereisten. Zo zullen de vakbonden en het UWV van de voorgenomen reorganisatie op de hoogte gesteld moeten worden.

2. Overleg fase

Na een grondige voorbereiding kan het OR-traject doorlopen worden indien een OR aanwezig is. Wij staan u graag met raad en daad terzijde zodat dit traject zo snel mogelijk en succesvol kan worden afgerond. Ook als er geen OR aanwezig is, is het van belang het personeel uitleg te geven over de voorgenomen wijzigingen en het personeel de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen.

Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie kan het sociaal plan worden afgrond in goed overleg met de OR en/of de betrokken vakbonden. Deze fase wordt afgerond met een definitief besluit en indien aan de orde een definitief sociaal plan.

3. Uitrollen reorganisatie

Als laatste stap wordt de reorganisatie uitgevoerd. Ook deze stap vereist een zorgvuldige aanpak. Alle werknemers dienen te worden geïnformeerd en het personeel dat boventallig wordt dient daarvan op de hoogte te worden gebracht. Vervolgens dient de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (al dan niet in goed onderling overleg) te worden ingezet.

Reorganisatie specialist

Wij zijn reorganisatie specialist bij uitstek en kunnen u bijstaan in het gehele traject. Of het nu gaat om de gesprekken (en adviesaanvraag) bij de ondernemingsraad, het opstellen van een sociaal plan of het uitrollen van de reorganisatie, wij helpen u graag. Ook als het onverhoopt tot juridische procedures leidt.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor