Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Beëindigingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. In de praktijk slagen werkgever en werknemer er vaak in om in onderling overleg tot afspraken te komen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Die afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Juridisch advies beëindigingsovereenkomst

Met het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) wordt voorkomen dat werkgever een procedure moet starten bij het UWV of de kantonrechter.

Het uitonderhandelen van de meest gunstige voorwaarden voor beëindiging is voor onze advocaten dagelijks werk. Het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat leidt vrijwel altijd tot een betere regeling.

Kosten juridisch advies beëindigingsovereenkomst

Aangezien een regeling voorkomt dat de werkgever een procedure moet starten en hiervoor kosten moet maken, vergoeden werkgevers doorgaans de advocaatkosten van werknemer. Maak gebruik van deze mogelijkheid om u te laten voorzien van deskundig advies en een maximaal resultaat te behalen.

Veiligstellen WW-rechten

Over het algemeen verliest een werknemer die instemt met een beëindiging via het sluiten van een beëindigingsovereenkomst niet zijn recht op een WW-uitkering indien het initiatief voor de beëindiging van werkgever is uitgegaan en geen sprake is van een dringende reden voor ontslag.

Onderhandelingspunten beëindigingsovereenkomst

Uiteraard zijn zaken als de datum van beëindiging en de hoogte van de ontslagvergoeding essentiële onderdelen van een regeling. Daarnaast kunnen andere zaken worden vastgelegd die voor u van belang zijn zoals:

  • of u zult worden vrijgesteld van werk of niet;
  • afspraken omtrent de uitbetaling van een bonus;
  • het verstrekken van een positief getuigschrift;
  • verval van het concurrentie- en/of relatiebeding.

Dit zijn allemaal onderwerpen waarover afspraken kunnen worden gemaakt en die vastgelegd kunnen worden in de beëindigingsovereenkomst. Op deze manier kan worden voorkomen dat er op een later moment nog vervelende discussies ontstaan.

Binnen 24 uur afspraak voor check beëindigingsovereenkomst

Wij kunnen u snel van goed advies voorzien waarmee u verder kunt. U kunt altijd binnen 24 uur bij ons terecht. Wij zijn gevestigd in Haarlem en hebben spreeklocaties is Amsterdam en Zaandam.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Heeft werknemer recht op een WW-uitkering bij akkoord op beëindigingsovereenkomst?

Over het algemeen verliest een werknemer die instemt met een beëindiging via het sluiten van een beëindigingsovereenkomst niet zijn recht op een WW-uitkering indien het initiatief voor de beëindiging van werkgever is uitgegaan en geen sprake is van een dringende reden voor ontslag.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten