Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Boventallig verklaard?

Bent u boventallig verklaard? Dan komen er allerlei vragen bij u op. Zo kunt u zich afvragen wat dit precies betekent en wat de regels zijn die bij een reorganisatie moeten worden nageleefd. Indien u ziek bent, kunt u zich afvragen wat de boventalligheid concreet voor u betekent. Onze advocaten lichten dit en meer onderstaand toe. 

Boventallig betekenis

Als u boventallig bent, komt uw functie te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen. Wat er exact speelt en wat de impact is op het personeel, moet goed inzichtelijk worden gemaakt door uw werkgever. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de financiële positie van de werkgever slecht is of slechter is geworden. Een ander voorbeeld is vermindering van het werk of organisatorische of technologische veranderingen.

Reorganisatie regels

UWV is de bevoegde instantie als het gaat om boventalligheid. UWV dient te beoordelen of de werkgever aannemelijk kan maken dat:

  1. er structureel (dat wil zeggen: bezien over een periode van ten minste 26 weken) arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
  2. de juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
  3. er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Uw werkgever zal dus heel goed moeten kunnen onderbouwen dat en waarom uw arbeidsplaats vervalt en dat u de juiste persoon bent die voor ontslag in aanmerking komt. Als er herplaatsingsmogelijkheden zijn, zal uw werkgever u een alternatieve, passende functie moeten aanbieden.

Boventallig ziekte

De meeste werkgevers dienen voordat zij hun personeel informeren eerst deel A van de ontslagaanvraag bij UWV in. Dit om te voorkomen dat een werknemer zich na het gesprek ziek meldt en dit voor vertraging zorgt. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt namelijk niet als een werknemer ziek wordt nadat UWV dit deel van de ontslagaanvraag heeft ontvangen. Deel A is nog niet het inhoudelijke deel van de ontslagaanvraag. Deel A wordt dus in de praktijk ingediend om vertraging te voorkomen door een ziekmelding. Na indiening van deel A krijgen partijen dan 2 weken de tijd om te proberen tot een regeling te komen en als dat niet lukt zal het inhoudelijke deel moeten worden aangevuld.

Mocht u echter al ziek zijn voordat de ontslagaanvraag werd ingediend, geldt het opzegverbod tijdens ziekte wel. Zolang het opzegverbod tijdens ziekte geldt (in principe maximaal 2 jaar) kunt u dan niet worden ontslagen, omdat uw functie vervalt. Enkele uitzonderingen zoals een algehele bedrijfsbeëindiging daargelaten.

Boventallig vaststellingsovereenkomst

De meeste werkgevers proberen na indiening van deel A tot een beëindigingsregeling (vaststellingsovereenkomst) te komen met de boventallige werknemer. Als dat niet lukt, zal de inhoudelijke procedure bij UWV moeten worden voortgezet.

Boventallig check vaststellingsovereenkomst

Het is gebruikelijk om een budget te krijgen om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een arbeidsrecht advocaat. De werkgever vergoedt dan tot een bepaald bedrag de advocaatkosten voor de check van de vaststellingsovereenkomst. Belangrijk om hier gebruik van te maken, zodat u tot een weloverwogen beslissing kunt komen. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat kan snel in kaart brengen of het verstandig is de aangeboden regeling wel of niet te accepteren en ook inschatten of er nog onderhandelingsruimte is.

Belt u ons gerust als u wilt dat wij u adviseren als u boventallig bent geworden.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor