Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Eindigt een contract voor bepaalde tijd van rechtswege?

Een onduidelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst kan voor de werkgever grote gevolgen hebben. Zoveel blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 19 februari 2014 (BJN 145814). 

Contract bepaalde tijd

Het ging in genoemde zaak om een werknemer die op 5 maart 2012 als financieel/administratief medewerker in dienst was getreden op basis van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst was per 1 september 2012 aangegaan, voor de duur van een jaar. De werkgever gaf aan de arbeidsovereenkomst per 1 september 2013 niet te willen verlengen en stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen per 1 september 2013. De werknemer dacht daar anders over.

Onduidelijke bepaling arbeidsovereenkomst

Artikel 1 van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bevat de volgende bepaling:

“De dienstbetrekking vangt aan op 1 september 2012 en eindigt op 1 september 2013 met een opzegtermijn van 2 maanden.”

De werknemer stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst alleen door voorafgaande opzegging kon eindigen. Dat was niet gebeurd en dus liep de arbeidsovereenkomst gewoon door, aldus de werknemer.

Onduidelijkheid overeenkomst voor rekening van werkgever

De kantonrechter overweegt dat uit artikel 1 van de arbeidsovereenkomst drie mogelijkheden kunnen volgen. Hij overweegt dat er sprake kan zijn van een voorafgaand opzegbeding, een tussentijds opzegbeding of de plicht van werkgever om te waarschuwen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal eindigen. De kantonrechter geeft aan dat de arbeidsovereenkomst niet in helderheid uitblinkt en vervolgt met de overweging dat de woorden ‘met een opzegtermijn’ lijken te duiden in de richting dat voorafgaande opzegging is bedoeld. De kantonrechter overweegt onder meer dat nu werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgesteld, onduidelijkheden daarin in beginsel voor haar rekening en risico dienen te komen. De kantonrechter vervolgt dan ook met het oordeel dat zij het ervoor houdt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen kan worden beëindigd door middel van voorafgaande opzegging, hetgeen niet is gebeurd. De loonvordering wordt dus toegewezen en de arbeidsovereenkomst loopt door.

Laat u adviseren

Uit voorgaande uitspraak blijkt dat een onduidelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst grote gevolgen kan hebben. De werkgever die dacht een contract voor bepaalde tijd te hebben gesloten dat van rechtswege afliep, ziet zich geconfronteerd met een arbeidsovereenkomst die ook na de beoogde einddatum gewoon doorloopt. U doet er dan ook goed aan zich te laten adviseren bij het opstellen van een (standaard) arbeidsovereenkomst. Het leed als hierboven beschreven had immers eenvoudig kunnen worden voorkomen.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor