Geen salaris ontvangen

Werknemers ontslagen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw werkgever uw loon niet of niet tijdig betaalt. Zo kan de loonbetaling door uw werkgever als sanctie zijn opgeschort of stopgezet, omdat hij van mening is dat u tijdens ziekte onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. De loonstop kan ook een gevolg zijn van een verleend ontslag op staande voet. Daarnaast kan het ook voorkomen dat uw werkgever simpelweg niet in staat is om het loon te betalen als gevolg van financiële problemen.

Maak bezwaar!

Wat de reden ook is, het is van belang dat u zo spoedig mogelijk (schriftelijk) bezwaar maakt tegen de tegen de loonstop of vertraging in de betaling.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wanneer de werkgever niet direct toezegt de loonbetaling te hervatten, is het raadzaam contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

De eerste stap van onze advocaten bestaat doorgaans uit het verzenden van een brief, waarin wij uw werkgever sommeren de loonbetaling te hervatten. Doorgaans is dat al voldoende om uw werkgever tot betaling te dwingen. Wanneer de betaling onverhoopt niet wordt hervat, kan er in kort geding voor de kantonrechter doorbetaling van het salaris – vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente en een wettelijke verhoging – worden gevorderd.

Indien de stopzetting van de loonbetaling is gelegen in financiële problemen bij uw werkgever en is het niet de verwachting dat hij daar nog uit zal komen, kunnen wij u mogelijk ook adviseren het faillissement van uw werkgever aan te vragen. Wij kunnen u daarbij helpen. Zodra het bedrijf failliet wordt verklaard, betaalt het UWV uw achterstallige salaris over een tijdsbestek van 13 weken. Het vakantiegeld wordt (pro rata) uitgekeerd over een periode van 1 jaar.

Neem nu contact op

Vrijblijvend een afspraak met een ervaren arbeidsrecht advocaat?

Neem nu contact op

Vrijblijvend advies

Neemt u gerust vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten voor een eerste gratis advies en inschatting van uw zaak.

Mijn loon wordt niet (op tijd) betaald. Wat moet ik doen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer zijn loon niet of niet tijdig ontvangt. De loonbetaling kan door de werkgever als sanctie zijn opgeschort of stopgezet. Het kan ook voorkomen dat de werkgever simpelweg niet in staat is om het loon te betalen. Wat de reden ook is, het is van belang dat zo spoedig mogelijk (schriftelijk) bezwaar te maken bij de werkgever tegen de loonstop of vertraging in de betaling.

Wanneer de werkgever niet direct toezegt de loonbetaling te hervatten, is het raadzaam contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat om – indien noodzakelijk – in een gerechtelijke procedure loonbetaling te vorderen.

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons