Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Heb ik recht op WW bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Ja, in beginsel heeft u bij een ontslag met wederzijds goedvinden recht op een WW-uitkering. Wel is het van belang dat er een zorgvuldig opgestelde vaststellingsovereenkomst aan het UWV kan worden verstrekt, waaruit onder meer blijkt dat het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij uw werkgever vandaan komt. U doet er goed aan de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat. Daarnaast dient u uiteraard te voldoen aan de reguliere eisen, die de werkloosheidswet stelt.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering gelden kort samengevat drie voorwaarden:

  1. U heeft een arbeidsurenverlies van minstens 5 uur per week, of de helft van uw arbeidsuren.
  2. U bent beschikbaar voor het verrichten van arbeid.
  3. In de laatste 36 weken voorafgaand aan uw ontslag heeft u minimaal 26 weken gewerkt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan komt u niet voor een WW-uitkering in aanmerking. Ook als u zelf ontslag neemt, of terecht bent ontslagen wegens een dringende reden zal u geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. U bent dan verwijtbaar werkloos. Ook als u ziek bent op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, zult u geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. U bent dan immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast dient u rekening te houden met de fictieve opzegtermijn. Wordt deze in de onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband niet (volledig) in acht genomen, dan krijgt u over die periode geen WW-uitkering. Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigd, zonder tussentijds opzegbeding, dan krijgt u over de gehele looptijd van het contract geen WW-uitkering. Als u onderhandelt over een vaststellingsovereenkomst, doet u er dan ook goed aan uw recht op een WW-uitkering te laten toetsen door een arbeidsrecht advocaat. Dan kan veel problemen voorkomen en de kosten worden doorgaans door uw werkgever gedekt.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten