Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Heb ik recht op WW bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Wellicht vraag je je af of je recht hebt op een WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden. In beginsel heb je recht op een WW-uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden. Wel is het van belang dat er een zorgvuldig opgestelde vaststellingsovereenkomst aan het UWV kan worden verstrekt waaruit onder meer blijkt dat het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij jouw werkgever vandaan komt. Je doet er goed aan de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat. Daarnaast dien je uiteraard te voldoen aan de reguliere eisen die de werkloosheidswet stelt.

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering bij ontslag gelden kort samengevat de volgende drie aanvullende voorwaarden:

  1. Je hebt een arbeidsurenverlies van minstens 5 uur per week, of de helft van jouw arbeidsuren.
  2. Je bent beschikbaar voor het verrichten van arbeid.
  3. In de laatste 36 weken voorafgaand aan jouw ontslag heb je minimaal 26 weken gewerkt.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan heb je bij ontslag geen recht op een WW-uitkering. Ook als je zelf ontslag neemt, of terecht bent ontslagen wegens een dringende reden heb je geen recht op een WW-uitkering. Je bent dan verwijtbaar werkloos. Ook als je ziek bent op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, zal je geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Je bent dan niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Wanneer treedt mijn WW-uitkering na ontslag in werking?

Er moet rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Wordt deze in de onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband niet (volledig) in acht genomen, dan krijg je over die periode geen WW-uitkering.
Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigd, zonder tussentijds opzegbeding, dan krijg je over de gehele looptijd van het contract geen WW-uitkering.

Wat kan een advocaat voor mij doen?

Als je onderhandelt over een vaststellingsovereenkomst, doe je er goed aan jouw recht op een WW-uitkering te laten toetsen door een arbeidsrecht advocaat. Dan kan veel problemen voorkomen en de kosten worden doorgaans door jouw werkgever vergoed.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten