Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ik ben ziek. Moet ik werken?

Als u ziek bent, is het belangrijk dat u zich ziek meldt op de binnen het bedrijf voorgeschreven wijze. Vaak is er een ziekteverzuimregelment van toepassing waarin staat voor welk tijdstip en bij wie u zich ziek moet melden. Als u dit op correcte wijze doet, is het uitgangspunt dat u niet hoeft te werken totdat de bedrijfsarts oordeelt dat u weer aan het werk moet.

De vraag of u weer moet werken als u zelf vindt dat u ziek bent, moet in eerste instantie worden beantwoord door de bedrijfsarts. U bent verplicht op de uitnodiging om bij de bedrijfsarts te verschijnen in te gaan. Als u niet naar deze afspraak toe gaat, mag uw werkgever uw salaris opschorten. Indien de bedrijfsarts oordeelt dat u niet ziek bent, maar u het met dit oordeel oneens bent, kunt u:

  1. een second-opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts (op kosten van de werkgever), of,
  2. een second-opnion aanvragen bij UWV (hieraan zijn wel kosten voor u verbonden).

Uw werkgever mag het standpunt innemen dat het oordeel van de bedrijfsarts wordt gevolgd zolang een second-opinion niets anders uitwijst. In de praktijk betekent dit dat een werkgever in deze situatie vaak het standpunt inneemt dat als u niet komt werken het salaris dus wordt stopgezet. Indien u vindt dat u niet kunt werken als gevolg van ziekte, maar de bedrijfsarts oordeelt dat u wel weer aan de slag moet, is het van groot belang direct juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u van juridisch advies voorzien in uw specifieke situatie zodat uw recht op salaris zo goed mogelijk wordt veilig gesteld.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten