Krijg ik loondoorbetaling bij ziekte?

Werknemers ontslagen

Als u in dienst bent op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst en u wordt ziek, dan ontvangt u gedurende twee jaar nog salaris van uw werkgever. Loopt een tijdelijk contract voor de tweejaarstermijn af, dan eindigt daarmee ook de loondoorbetalingsverplichting. Doet uw werkgever te weinig aan re-integratie, dan kan de periode van twee jaar worden verlengd tot (maximaal) 3 jaar.

  • De omvang van de loonbetaling bedraagt het eerste jaar 70% van uw laatstverdiende salaris, maar ten minste het minimumloon.
  • Het tweede jaar bedraagt het percentage ook 70%, maar er is geen verplichting aan te vullen tot het minimumloon.
  • Zowel het eerste als het tweede jaar is er een plafond van toepassing. Verdient u meer dan het maximum dagloon, dan ontvangt u niet meer dan 70% van het maximum dagloon.
  • Veel werkgevers betalen – in afwijking van waartoe zij op grond van de wet gehouden zijn – hogere percentages tijdens ziekte. Dit is dan afgesproken in de CAO of individuele arbeidsovereenkomst.

Heeft u nog vragen voor loondoorbetaling bij ziekte? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons