Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Mijn baas wil mij ontslaan

Wil uw baas u eruit werken? Een ontslag is niet zomaar verleend. Daarvoor is toestemming nodig van de kantonrechter, of UWV. Bovendien wordt zo’n ontslag aan strenge voorwaarden getoetst. Onze advocaten leggen uit hoe het zit.

Mijn baas wil van mij af

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan niet worden beëindigd zonder dat een rechter, dan wel het UWV daarmee instemt. Ook als uw baas van u af wil voordat een contract voor bepaalde tijd afloopt, kan dat niet zonder tussenkomst van de rechter of UWV. Uitzonderingen hierop zijn een ontslag tijdens de proeftijd, of een ontslag op staande voet.

Er zal bovendien door uw baas moeten worden aangetoond dat hij een deugdelijke grond voor ontslag heeft en hij daarbij voldoet aan de strenge voorwaarden die de wet aan die grond stelt. Veelvoorkomende ontslaggronden zijn disfunctioneren en bedrijfseconomische redenen.

Een ontslag na twee jaar ziekte of een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen komt bij het UWV terecht. Overige gronden worden door de kantonrechter behandeld.

Een ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag hoeft niet altijd via de kantonrechter of het UWV te lopen. Dikwijls doet uw baas eerst een voorstel om in onderling overleg tot afspraken te komen. Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het is verstandig zo’n overeenkomst of voorstel te laten beoordelen door een arbeidsrecht advocaat. Het is doorgaans niet meer dan een eerste aanzet tot onderhandeling; er valt vrijwel altijd meer uit te halen. Onze advocaten onderhandelen dagelijks over dit soort overeenkomsten en weten een maximaal resultaat neer te zetten.

Nog geen ontslag, maar het ‘hangt in de lucht’?

Merkt u dat uw baas u kwijt wil, maar is het hoge woord er nog niet uit? Bijvoorbeeld omdat u in een verbetertraject wordt geplaatst of de gesprekken verharden? Zorg dan dat ook u uw dossier op orde krijgt. Reageer schriftelijk op zaken waar u het niet mee eens bent. Komt het dan toch tot ontslag, dan heeft u een sterker dossier met een betere onderhandelingspositie.

Onze advocaten kijken vaak ook in deze voorfase al mee. Tijdige inschakeling van een specialist is de investering dubbel en dwars waard.

Advies bij ontslag?

Heeft u vragen over een (dreigend) ontslag? Neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact op met onze advocaten en laat u voorlichten. Wij helpen u graag verder.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor