Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Onder invloed van alcohol op de werkvloer; ontslag op staande voet?

De eisen die gesteld worden aan een ontslag op staande voet zijn streng. Terecht, want de werknemer is niet alleen direct verstoken van salaris maar ook zijn recht op een WW-uitkering komt bij een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet doorgaans te vervallen. Eén van de eisen die gesteld wordt aan een ontslag op staande voet is het bestaan van een dringende reden voor ontslag. De gemiddelde Nederlander zal het onder invloed van alcohol verschijnen op de werkvloer wel als zo’n dringende reden aanmerken. De juridische praktijk blijkt echter weerbarstiger.

Dringende reden

Het gerechtshof Den Haag had op 17 december 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:5128) te oordelen over een door een offshore werkgever verleend ontslag op staande voet, omdat de medewerker onder invloed van alcohol op het werk was verschenen. De casus lag als volgt. De betreffende werknemer, in dienst als warehouseman bij (een dochtermaatschappij van) een wereldleider in offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport verscheen op 14 juni 2013 op zijn werk. Hij wordt op dat moment geconfronteerd door zijn leidinggevende met het feit dat hij een alcohollucht verspreid. Er wordt een blaastest afgenomen en duidelijk wordt dat de werknemer teveel gedronken heeft. De werknemer verklaard dit door aan te geven dat hij met een aantal biertjes op, ’s nachts om drie uur naar bed is gegaan. De werkgever ontvangt nog een email van de werknemer waarin hij zijn spijt betuigd, maar gaat desalniettemin over tot het verlenen van ontslag op staande voet. Na het verlenen van het ontslag op staande voet is de werknemer opgenomen op een klinische afdeling van een GGZ-instelling.

Alcohol geen dringende reden

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet nietig was nu uit het beleid van werkgever wel volgde dat het werken onder invloed niet is toegestaan en tot sancties zal lijden, maar niet is gebleken welke sancties dat zijn. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet een te vergaande sanctie is. Het Hof laat dit oordeel in stand.

Advies dringende reden

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat, zelfs wanneer daarover beleid is gemaakt en verspreid binnen de onderneming, het onder invloed van alcohol op werkplek verschijnen niet hoeft te leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Bij de beoordeling van de vraag of rechtsgeldig kan worden overgegaan tot het verlenen van ontslag op staande voet zijn alle omstandigheden van het geval van belang. U doet er dan ook goed aan om juridisch advies in te winnen indien u overweegt over te gaan tot een dergelijke maatregel, dan wel daarmee geconfronteerd wordt.

Onze advocaten staan voor u klaar.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor