Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag wegens disfunctioneren

U kunt niet zomaar worden ontslagen wegens disfunctioneren. Niet alleen dient uw werkgever aan te tonen dat hij met u heeft besproken dat hij niet tevreden in over uw functioneren, hij dient ook actief door middel van coaching en begeleiding te werken aan verbetering van uw functioneren. Daarnaast moet als  onderzocht worden of u niet herplaatst kunt worden in een andere functie. Onvoldoende dossier leidt er doorgaans toe dat de kantonrechter een ontslag niet toestaat, of een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekent.

Dossier vaak niet in orde

In de praktijk blijkt het hier nog al eens aan te schorten. Vaak zien functionerings- en beoordelingsgesprekken er jarenlang goed uit, totdat éénmaal een slechte beoordeling volgt waarna direct wordt ingezet op ontslag. Ook de situatie dat een werknemer kort in een nieuwe functie aan het werk is en geen reële kans wordt geboden om zich de werkzaamheden eigen te maken komt veelvuldig voor. Indien u wordt ontslagen wegens disfunctioneren is het altijd raadzaam u te verweren tegen het ontslag.

Onvoldoende dossier, geen ontslag

Als uw werkgever niet over een goed dossier beschikt, kunt u in principe niet worden ontslagen wegens disfunctioneren. Als het dossier onvoldoende is, zou de kantonrechter een ontbindingsverzoek moeten afwijzen.

Ontslagvergoeding bij disfunctioneren

Als de arbeidsrelatie inmiddels wel ernstig verstoord is, kan dit toch aanleiding vormen voor een kantonrechter om het ontbindingsverzoek toe te wijzen. Als de werkgever moedwillig heeft toegewerkt naar een verstoorde arbeidsrelatie en hiervan dus een verwijt treft, kan dit aanleiding zijn voor de kantonrechter om een aanvullende vergoeding (de zogenaamde ” billijke vergoeding“) toe te kennen naast de transitievergoeding.

Advies tijdens verbetertraject

Het is belangrijk om u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan als ontslag wegens disfunctioneren dreigt. Hiermee kunnen we u veel zorg uit handen nemen. Door in een vroeg stadium de juiste stappen te doorlopen, is de kans op een optimaal resultaat in een schikking of procedure het grootst. Samen kunnen we een strategie uitzetten en u met raad en daad terzijde staan in dit belastende traject. 

Onderhandeling einde dienstverband

Sec Arbeidsrecht Advocaten staat u graag bij in de onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband en de daarbij toe te kennen ontslagvergoeding, dan wel de procedure over het ontslag. Neem gerust vrijblijvend contact op en laat u informeren.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor