Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslagvergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgt een werknemer bij ontslag – vrijwel standaard – een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. De vergoeding is verschuldigd, ongeacht hoe lang u in dienst bent geweest bij uw werkgever en geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Ook als u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft u recht op de transitievergoeding.

Berekening transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt (grofweg) een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Als het ontslag plaatsvindt als gevolg van een combinatie van bepaalde ontslaggronden die afzonderlijk geen reden voor ontslag vormen, maar samen wel, kan dit aanleiding zijn de vergoeding met maximaal een factor 1,5 te verhogen.

Maximale transitievergoeding
De maximale transitievergoeding bedraagt EUR 89.000 (2023), of, als dat hoger is, een jaarsalaris. Eventueel vermenigvuldigd met een factor 1,5. Daarnaast kan aanspraak bestaan op een billijke vergoeding. 

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Vergoeding bovenop transitievergoeding?
Is het ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? In dat geval kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen, bovenop de transitievergoeding. Dit is de zogenaamde ‘billijke vergoeding’ . Hiervoor geldt dus niet het maximum van EUR 89.000 (of dit bedrag maal 1,5), maar is ongelimiteerd.

Altijd een transitievergoeding?
Nee. U heeft niet altijd recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld niet als u zelf ontslag neemt (zonder dat uw werkgever ernstig verwijtbaar is) of wanneer u terecht op staande voet bent ontslagen.

Veel besproken onderwerpen

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor