Ontslagvergoeding

Dreigend ontslag

Vanaf 1 juli 2015 krijgt een werknemer bij ontslag – vrijwel standaard – een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat het dienstverband minimaal 2 jaar moet hebben geduurd. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Ook als u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft u recht op de transitievergoeding.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt (grofweg) een derde maandsalaris per gewerkt jaar, als het dienstverband niet meer dan 10 jaar heeft geduurd. Bij een dienstverband langer dan 10 jaar, bestaat recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar.

Maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bedraagt EUR 81.000 (2019), of, als dat hoger is, een jaarsalaris.

Uitzonderingen

1. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers ouder dan 50 jaar, zodat zij -tot 2020- een hogere transitievergoeding ontvangen.

2. Werkt u bij een bedrijf met minder dan 25 man in dienst en is het ontslag ingegeven door een slechte financiële situatie? U ontvangt dan mogelijk (tot 2020) een lagere transitievergoeding. Onder bepaalde (strikte) voorwaarden kan dan het arbeidsverleden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Vergoeding bovenop transitievergoeding?

Is het ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? In dat geval kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen, bovenop de transitievergoeding. Dit is de zogenaamde ‘billijke vergoeding’ .

Altijd een transitievergoeding?

Nee. U heeft niet altijd recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld niet als u zelf ontslag neemt (zonder dat uw werkgever ernstig verwijtbaar is) of wanneer u terecht op staande voet bent ontslagen.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons