Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Transitievergoeding

Als ontslag voor u dreigt, wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. U zult zich afvragen of er voldoende aanleiding is voor uw werkgever om tot ontslag over te gaan en zo ja, op wat voor termijn u kunt worden ontslagen en wat dan een passende ontslagvergoeding is. Wij vertellen u graag meer over de transitievergoeding en aanvullende vergoedingen.

Uitgangspunt is de transitievergoeding

Wat betreft de ontslagvergoeding geldt vanaf 1 juli 2015 dat werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn bij ontslag recht hebben op de transitievergoeding. Ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst na twee jaar van rechtswege afloopt en niet wordt voortgezet, dient de transitievergoeding te worden betaald.

Vaststellen hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en dus 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Dit geldt voor de eerste 10 dienstjaren. Voor de jaren erna geldt (tot 2020) dat de transitievergoeding wordt verhoogd met 1/4 maandsalaris per half dienstjaar en dus 1/2 maandsalaris per heel dienstjaar. De transitievergoeding is gemaximeerd op een bedrag van € 81.000,– bruto of op een jaarinkomen als dit hoger is dan € 81.000,– bruto (bedragen 2019).

Wanneer hogere ontslagvergoeding?

Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan een werknemer recht hebben op een hogere ontslagvergoeding. Deze hogere vergoeding wordt in de wet aangeduid met de term “billijke vergoeding”. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarbij een werkgever moedwillig aanstuurt op het ontstaan van een verstoorde arbeidsrelatie. Aan de andere kant kunnen zich ook bijzondere omstandigheden voordoen met als gevolg dat u als werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, omdat hij/zij een greep in de kas heeft gedaan van de werkgever.

Overgangsregelingen

Tot 1 juli 2015 werd de kantonrechtersformule gebruikt om de ontslagvergoeding te berekenen. De transitievergoeding is doorgaans een veel lagere vergoeding. Met name voor oudere werknemers met een lang dienstverband is het verschil in ontslagvergoeding erg groot. Vanwege dit grote verschil is een overgangsregeling geïntroduceerd. Voor ieder jaar dat een werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst is, bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per half dienstjaar en dus één maandsalaris per heel dienstjaar. Wel geldt ook voor de overgangsregeling een maximum transitievergoeding van € 81.000,– bruto of een jaarsalaris bij een hoger jaarinkomen dan € 81.000 bruto. Deze overgangsregeling geldt tot 2020.

Een andere overgangsregeling die tot 2020 geldt, is de regeling dat een lagere transitievergoeding aan de orde kan zijn als u werkt bent bij een werkgever met minder dan 25 werknemers en sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan dan het arbeidsverleden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

Advies specialist ontslagregeling

Wij zijn specialist in arbeidsrecht en kunnen u goed adviseren over de mogelijkheden voor verweer tegen dreigend ontslag en over welke ontslagvergoeding passend zou zijn als uw arbeidsovereenkomst (toch) eindigt. Als uw werkgever het dossier onvoldoende op orde heeft, kan dit een sterk argument zijn om een goede ontslagregeling uit te onderhandelen. Wij bespreken graag met u hoe u verder wilt en kunnen u adviseren  over wat een passende ontslagregeling zou kunnen zijn. Neemt u gerust vrijblijvend telefonisch contact met ons op. Een afspraak kan worden ingepland binnen 24 uur.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor