Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Advocaat transitievergoeding

Een advocaat transitievergoeding nodig? Als ontslag dreigt wil je weten waar je aan toe bent. Is er voldoende aanleiding voor ontslag en zo ja, op wat voor termijn kun je worden ontslagen? En wat is vervolgens een passende ontslagvergoeding? Lees hier meer over de transitievergoeding, aanvullende vergoedingen en wat een advocaat voor je kan betekenen.

Advies advocaat transitievergoeding

Je hebt bij ontslag, afgezien van een enkele uitzondering, vrijwel standaard recht op de tranistievergoeding. Ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt en niet wordt voortgezet dient de transitievergoeding te worden betaald.

Vaststellen hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt grofweg 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is gemaximeerd op een bedrag van € 89.000,– bruto of op een jaarinkomen als dit hoger is dan € 89.000,– bruto (2023).

Wanneer hogere ontslagvergoeding?

Als het ontslag plaatsvindt op grond van een combinatie van bepaalde ontslaggronden die afzonderlijk geen, maar samen wel, reden voor ontslag vormen kan de transitievergoeding vermenigvuldigd worden met (maximaal) een factor 1,5.

Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan een werknemer daarnaast recht hebben op een hogere ontslagvergoeding. Deze hogere vergoeding wordt in de wet aangeduid met de term “billijke vergoeding”. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarbij een werkgever moedwillig aanstuurt op het ontstaan van een verstoorde arbeidsrelatie. Aan de andere kant kunnen zich ook bijzondere omstandigheden voordoen met als gevolg dat u als werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, omdat hij/zij een greep in de kas heeft gedaan van de werkgever. 

Advies specialist ontslagregeling

Wij zijn specialist in arbeidsrecht en kunnen u goed adviseren over de mogelijkheden voor verweer tegen dreigend ontslag en over welke ontslagvergoeding passend zou zijn als uw arbeidsovereenkomst (toch) eindigt. Als uw werkgever het dossier onvoldoende op orde heeft, kan dit een sterk argument zijn om een goede ontslagregeling uit te onderhandelen. Wij bespreken graag met u hoe u verder wilt en kunnen u adviseren  over wat een passende ontslagregeling zou kunnen zijn. Neemt u gerust vrijblijvend telefonisch contact met ons op. Een afspraak kan worden ingepland binnen 24 uur.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor