Vaststellingsovereenkomst
veel gestelde vragen
 

Vaststellingsovereenkomst veel gestelde vragen

Uw werkgever overhandigt een vaststellingsovereenkomst aan u. Er schieten allerlei vragen door uw hoofd. Onze arbeidsrecht advocaten geven duidelijkheid over de veel gestelde vragen die wij in onze praktijk tegenkomen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Dit is de overeenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst van de werknemer met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. In deze overeenkomst leggen werkgever en werknemer alle afspraken vast die relevant zijn in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst sluiten, kan daarmee een inhoudelijke ontslagprocedure worden voorkomen.

Een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst?

Met de termen vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst wordt hetzelfde bedoeld. Beide termen worden gebruikt als wordt verwezen naar de overeenkomst waarin alle afspraken staan die zijn gemaakt in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat wordt bedoeld met de term fictieve opzegtermijn?

Als werkgever en werknemer tot een vaststellingsovereenkomst komen, is het voor de werknemer van belang aansluitend in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Het UWV zal aan de hand van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst beoordelen of u in aanmerking komt voor WW. Hierbij bekijkt het UWV ook of de fictieve opzegtermijn is gedekt. Dit is de wachttijd die het UWV hanteert. Deze wachttijd is gelijk aan de opzegtermijn die de werkgever normaal gesproken in acht zou moeten nemen en wordt berekend vanaf het moment dat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend door beide partijen. Is deze termijn gedekt dan komt u per de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst in aanmerking voor WW mits aan de overige voorwaarden is voldaan. Indien deze termijn niet is gedekt, komt u niet meteen in aanmerking voor WW, maar pas nadat deze wachttijd is verstreken.

Wat wordt bedoeld met bedenktermijn?

Een werknemer heeft een wettelijk recht om een eenmaal getekende vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Dit kan de werknemer doen binnen veertien dagen nadat de vaststellingsovereenkomst is getekend als de werknemer op dit recht is gewezen. Indien de werknemer niet op dit recht is gewezen, is de bedenktermijn drie weken. De achtergrond van deze bedenktermijn is dat het belangrijk is dat een werknemer weloverwogen besluit in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst.

Wat is het verschil tussen de transitievergoeding en de beëindigingsvergoeding?

De transitievergoeding is de vergoeding die een werkgever moet betalen als:

  1. de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer;
  2. de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

In de praktijk kunnen er verschillende redenen zijn om een hogere beëindigingsvergoeding uit te onderhandelen. Deze vergoeding wordt dan meestal aangeduid met beëindigingsvergoeding en is de transitievergoeding met een verhoging. Ook is het mogelijk dat de term beëindigingsvergoeding wordt gebruikt, terwijl deze gelijk is aan de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst advocaat

Hierboven zijn een paar belangrijke punten aangestipt in het kader van een vaststellingsovereenkomst. Ook zijn een paar belangrijke begrippen verduidelijkt. In de praktijk is het raadzaam na ontvangst van een vaststellingsovereenkomst contact op te nemen met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring kunnen wij u snel en goed adviseren op alle aspecten die voor u van belang zijn. Het uitonderhandelen van een vaststellingsovereenkomst is maatwerk. De meeste werkgevers bieden een budget aan voor het inwinnen van juridisch advies.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor